Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0152(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0172/2017

Ingediende teksten :

A8-0172/2017

Debatten :

PV 05/02/2018 - 20
CRE 05/02/2018 - 20

Stemmingen :

PV 06/02/2018 - 5.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0023

Notulen
Maandag 5 februari 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave

20. Geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op basis van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de aanpak van geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op basis van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging in de interne markt en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG [COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Eva Kaili (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Bogdan Brunon Wenta (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Antanas Guoga, namens de PPE-Fractie, Virginie Rozière, namens de S&D-Fractie, Anneleen Van Bossuyt, namens de ECR-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Julia Reda, namens de Verts/ALE-Fractie, John Stuart Agnew, namens de EFDD-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Udo Voigt, niet-fractiegebonden lid, Lambert van Nistelrooij, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Udo Voigt, Nicola Danti, Daniel Dalton, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Janusz Korwin-Mikke, en Josef Weidenholzer.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman en Julie Ward.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip en Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.4 van de notulen van 6.2.2018.

Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2018Juridische mededeling