Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0152(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0172/2017

Teksty złożone :

A8-0172/2017

Debaty :

PV 05/02/2018 - 20
CRE 05/02/2018 - 20

Głosowanie :

PV 06/02/2018 - 5.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0023

Protokół
Poniedziałek, 5 lutego 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna

20. Blokowanie geograficzne oraz inne formy dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE [COM(2016)0289 - C8-0192/2016- 2016/0152(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Eva Kaili (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Bogdan Brunon Wenta (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Antanas Guoga w imieniu grupy PPE, Virginie Rozière w imieniu grupy S&D, Anneleen Van Bossuyt w imieniu grupy ECR, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Julia Reda w imieniu grupy Verts/ALE, John Stuart Agnew w imieniu grupy EFDD, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Udo Voigt niezrzeszony, Lambert van Nistelrooij, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Udo Voigta, Nicola Danti, Daniel Dalton, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Janusza Korwin-Mikkego, i Josef Weidenholzer.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman i Julie Ward.

Głos zabrali: Andrus Ansip i Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.4 protokołu z dnia 6.2.2018.

Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2018Informacja prawna