Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0152(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0172/2017

Texte depuse :

A8-0172/2017

Dezbateri :

PV 05/02/2018 - 20
CRE 05/02/2018 - 20

Voturi :

PV 06/02/2018 - 5.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0023

Proces-verbal
Luni, 5 februarie 2018 - StrasbourgEdiţie definitivă

20. Geoblocarea și alte forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea geoblocării și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE [COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein și-a prezentat raportul.

A intervenit Andrus Ansip (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Eva Kaili (raportoarea pentru aviz a Comisiei ITRE), Bogdan Brunon Wenta (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT), Antanas Guoga, în numele Grupului PPE, Virginie Rozière, în numele Grupului S&D, Anneleen Van Bossuyt, în numele Grupului ECR, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, Julia Reda, în numele Grupului Verts/ALE, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFDD, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, Udo Voigt, neafiliat, Lambert van Nistelrooij, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Udo Voigt, Nicola Danti, Daniel Dalton, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Janusz Korwin-Mikke, și Josef Weidenholzer.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman și Julie Ward.

Au intervenit: Andrus Ansip și Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.4 al PV din 6.2.2018.

Ultima actualizare: 22 mai 2018Notă juridică