Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 5 февруари 2018 г. - Страсбург

21. Решение, прието във връзка с пакета за справедливо данъчно облагане (II и III) (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Решение, прието във връзка с пакета за справедливо данъчно облагане (II и III) (2017/2857(RSP))

Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказа се Luděk Niedermayer, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказаха се: Pervenche Berès, от името на групата S&D, Lieve Wierinck, от името на групата ALDE, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Jörg Meuthen, от името на групата EFDD, Othmar Karas, Jeppe Kofod и Molly Scott Cato.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Arndt Kohn, Notis Marias и Izaskun Bilbao Barandica.

Изказа се Valdis Dombrovskis.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 22 май 2018 г.Правна информация