Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0148(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0003/2017

Predkladané texty :

A8-0003/2017

Rozpravy :

PV 13/02/2017 - 13
CRE 13/02/2017 - 13
PV 05/02/2018 - 22
CRE 05/02/2018 - 22

Hlasovanie :

PV 15/02/2017 - 7.7
CRE 15/02/2017 - 7.7
Vysvetlenie hlasovaní
PV 06/02/2018 - 5.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0035
P8_TA(2018)0024

Zápisnica
Pondelok, 5. februára 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia

22. Nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií ***I (rozprava)
CRE

Správa k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Julie Girling (A8-0003/2017)

Julie Girling uviedla správu.

V rozprave vystúpil Fredrick Federley (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Florent Marcellesi (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Ivo Belet v mene skupiny PPE, Jytte Guteland v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Peter Liese, Edouard Martin, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Korwin-Mikke, Françoise Grossetête (predsedníčka vytkla Januszovi Korwinovi-Mikkemu, že jeho výroky boli nemiestne), Simona Bonafè, Esther de Lange, Jerzy Buzek, Elisabetta Gardini a Andrzej Grzyb.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Notis Marias, Gesine Meissner a João Ferreira.

V rozprave vystúpili: Miguel Arias Cañete a Julie Girling.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.5 zápisnice zo dňa 6.2.2018.

Posledná úprava: 22. mája 2018Právne oznámenie