Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Måndagen den 5 februari 2018 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Parentation
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Meddelande från talmannen
 6.Parlamentets sammansättning
 7.Valprövning
 8.Begäran om fastställelse av immunitet
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning
 10.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 11.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 12.Delegerade akter och genomförandeåtgärder (artiklarna 105.6 och 106.4 d i arbetsordningen)
 13.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 14.Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument)
 15.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 16.Inkomna dokument
 17.Arbetsplan
 18.Europeiska centralbankens årsrapport för 2016 (debatt)
 19.Multinationella företags manipulation av vetenskaplig forskning i kölvattnet av den tyska bilindustrins avgasutsläppstester på apor och människor (debatt)
 20.Geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden ***I (debatt)
 21.Beslutet om andra paketet om rättvis beskattning (debatt)
 22.Kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar ***I (debatt)
 23.Att påskynda innovationer för ren energi (debatt)
 24.Invändning mot en delegerad akt: Tillägg av Sri Lanka, Trinidad och Tobago och Tunisien på förteckningen över högrisktredjeländer (debatt)
 25.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde
 27.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (144 kb)
22/05/2018 15:06
  Närvarolista (59 kb)
20/02/2019 09:00
 
Protokoll (76 kb)
22/05/2018 15:06
  Närvarolista (11 kb)
20/02/2019 09:00
 
Protokoll (238 kb)
22/05/2018 15:06
  Närvarolista (63 kb)
20/02/2019 09:00
Senaste uppdatering: 22 maj 2018Rättsligt meddelande