Indeks 
Zapisnik
PDF 236kWORD 76k
Ponedjeljak, 5. veljače 2018. - StrasbourgZavršno izdanje
1.Nastavak zasjedanja
 2.Otvaranje dnevne sjednice
 3.Sjećanje
 4.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 5.Priopćenje predsjedništva
 6.Sastav Parlamenta
 7.Provjera valjanosti mandata
 8.Zahtjev za zaštitu zastupničkog imuniteta
 9.Sastav odbora i izaslanstava
 10.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)
 11.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 12.Delegirani akti i provedbene mjere (članak 105. stavak 6. i članak 106. stavak 4. točka (d) Poslovnika)
 13.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 14.Dulja zastupnička pitanja (članak 130.b Poslovnika) (podnošenje)
 15.Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta
 16.Podnošenje dokumenata
 17.Plan rada
 18.Godišnje izvješće Europske središnje banke za 2016. (rasprava)
 19.Manipuliranje znanstvenim istraživanjima od strane multinacionalnih kompanija s obzirom na ispitivanja emisija ispušnih plinova koje je njemačka autoindustrija provodila na majmunima i ljudima (rasprava)
 20.Geografsko blokiranje i drugi oblici diskriminacije na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata ***I (rasprava)
 21.Odluka donesena o II. i III. paketu mjera za pošteno oporezivanje (rasprava)
 22.Troškovno učinkovita smanjenja emisija i ulaganja za niske emisije ugljika ***I (rasprava)
 23.Ubrzavanje inovacija u području čiste energije (rasprava)
 24.Prigovor na Delegiranu uredbu: Dodavanje Šri Lanke, Trinidada i Tobaga i Tunisa na popis visokorizičnih trećih zemalja (rasprava)
 25.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 26.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 27.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Nastavlja se sjednica koja je prekinuta u četvrtak 18. siječnja 2018.


2. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 17:04.


3. Sjećanje

Predsjednik je u ime Parlamenta odao počast Edouardu Ferrandu.

U Parlamentu je održana minuta šutnje.

°
° ° °

Govorila je Cécile Kashetu Kyenge o pucnjavi u Italiji koja je bila motivirana rasnom mržnjom (Predsjednik se složio s izjavama Cécile Kashetu Kyenge i snažno osudio taj napad).


4. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


5. Priopćenje predsjedništva

Predsjednik je priopćio sljedeće:

"Dana 11. siječnja 2018. primio sam pismo predsjednika klubova zastupnika EPP-a, S&D-a, ALDE-a i Verts/ALE-a o ponašanju potpredsjednika Ryszarda Czarneckog, tražeći primjenu postupka iz članka 21. Poslovnika, s obzirom na njegove izjave o drugom zastupniku u Europskom parlamentu.

O tom se pitanju raspravljalo na Konferenciji predsjednika tijekom dvije uzastopne sjednice, 18. siječnja 2018. i 1. veljače 2018.

Između ostalog, 18. siječnja 2018. primio sam pismo potpredsjednika Ryszarda Czarneckog u kojem je odgovorio na probleme koje su klubovi zastupnika iznijeli u navedenom pismu. U skladu s time, 23. siječnja 2018. saslušao sam potpredsjednika Ryszarda Czarneckog o toj temi. 2018.

Nakon što je primila na znanje njegove argumente Konferencija predsjednika je 1. veljače 2018., uz tropetinsku većinu danih glasova koja predstavlja najmanje tri kluba zastupnika, odlučila predložiti Parlamentu da potpredsjednika Ryszarda Czarneckog razriješi dužnosti, s obzirom na to da je počinio ozbiljnu povredu dužnosti, u skladu s člankom 21. Poslovnika.

Parlament će se o navedenom prijedlogu izraziti 7. veljače 2018., odlučujući dvotrećinskom većinom danih glasova koja predstavlja većinu zastupnika u Parlamentu."

Govorili su: Jadwiga Wiśniewska o primijenjenom postupku (predsjednik je pojasnio određene pojedinosti), Manfred Weber (predsjednik je pojasnio određene pojedinosti), Udo Bullmann, Philippe Lamberts i Eleonora Forenza (predsjednik je pojasnio određene pojedinosti).


6. Sastav Parlamenta

Nakon smrti Edouarda Ferranda, Parlament sukladno s člankom 4. stavkom 1. Poslovnika utvrđuje slobodno zastupničko mjesto od 2. veljače 2018. i o tome obavještava dotičnu državu članicu.

°
° ° °

Tatjana Ždanoka pisanim je putem podnijela ostavku na mjesto zastupnice u Parlamentu s učinkom od 5. ožujka 2018.

U skladu s člankom 4. stavcima 1. i 2. Poslovnika, Parlament utvrđuje slobodno zastupničko mjesto od tog datuma i o tome obavještava dotičnu državu članicu.

°
° ° °

Viorica Dăncilă imenovana je predsjednicom Rumunjske vlade s učinkom od 29. siječnja 2018.

Parlament je primio to na znanje i, u skladu s člankom 7. stavkom 1. akta od 20. rujna 1976. o izboru članova Europskog parlamenta neposrednim općim izborima, utvrdio slobodno zastupničko mjesto s učinkom od 29. siječnja 2018.

Nadležna rumunjska tijela obavijestila su Europski parlament o izboru Gabriele Zoane umjesto Viorice Dăncile na mjesto zastupnika u Europskom parlamentu s učinkom od 30. siječnja 2018.

Parlament je primio na znanje taj izbor.

Sukladno s člankom 3. stavkom 2. Poslovnika, dok se ne provjeri valjanost zastupničkog mandata ili donese odluka o mogućem sporu Gabriela Zoană sudjeluje na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja joj uz to pripadaju pod uvjetom da je prethodno izjavila da ne obnaša dužnost nespojivu s dužnošću zastupnice u Europskom parlamentu.


7. Provjera valjanosti mandata

Parlament je, na prijedlog odbora JURI, odlučio odobriti mandate zastupnika Ivarija Padara, Jörga Meuthena, Lukasa Mandla i Michaela Detjena s učincima od 6. studenog 2017., 8. studenog 2017., 30. studenog 2017. i 1. siječnja 2018.


8. Zahtjev za zaštitu zastupničkog imuniteta

Victor Boştinaru podnio je predsjedniku zahtjev za zaštitu svojih povlastica i imuniteta u okviru građanskog postupka pred Prizivnim sudom u Bukureštu.

U skladu s člankom 9. stavkom 1. Poslovnika taj je zahtjev upućen nadležnom odboru – odboru JURI.


9. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od klubova zastupnika S&D-a i EFDD-a dobio zahtjeve za sljedeća imenovanja:

odbor AFET: Wajid Khan umjesto Alex Mayer

odbor ECON: Alex Mayer umjesto Wajida Khana

odbor AGRI: Gabriela Zoană

odbor FEMM: Gabriela Zoană

pododbor DROI: Wajid Khan umjesto Alex Mayer

Izaslanstvo za odnose s Arapskim poluotokom: Gabriela Zoană

odbor BUDG: Raymond Finch umjesto Jonathana Arnotta

odbor CONT: Jonathan Bullock umjesto Jonathana Arnotta

Izaslanstvo u zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Čilea: Jörg Meuthen.

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


10. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)

Predsjednik objavljuje odluke nekoliko odbora o stupanju u međuinstitucijske pregovore, u skladu s člankom 69.c stavkom 1. Poslovnika:

- Odbor ECON, na temelju Izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju bruto nacionalnog dohotka po tržišnim cijenama (Uredba o BND-u) kojom se stavljaju izvan snage Direktiva Vijeća 89/130/EEZ, Euratom i Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1287/2003 (COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD)). Izvjestitelj: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

- Odbor ECON, na temelju Izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana i o izmjeni uredbi (EU) br. 1095/2010, (EU) br. 648/2012 i (EU) 2015/2365 (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD)). Izvjestitelji: Jakob von Weizsäcker i Kay Swinburne (A8-0015/2018)

- Odbor ENVI, na temelju Izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o praćenju emisija CO2 i potrošnje goriva novih teških vozila i o izvješćivanju o ta dva parametra (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)). Izvjestitelj: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

- Odbor JURI, na temelju Izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom (COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD)). Izvjestitelj: József Szájer (A8-0020/2018)

- Odbor JURI, na temelju Izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi članku 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata u području pravosuđa kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom (COM(2016)0798– C8-0525/2016 – 2016/0399(COD)). Izvjestitelj: József Szájer (A8-0012/2018)

- Odbor LIBE, na temelju Izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi centraliziranog sustava za utvrđivanje država članica koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva (sustav ECRIS-TCN) za dopunu i potporu Europskom informacijskom sustavu kaznene evidencije te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)). Izvjestitelj: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

U skladu s člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika, zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag mogu u pisanom obliku zatražiti, prije ponoći idućeg dana, utorka 6. veljače 2018., da se glasuje o odluci odbora o stupanju u pregovore

Pregovori mogu započeti bilo kada nakon isteka tog roka ako nije podnesen zahtjev da se o odluci o stupanju u pregovore glasuje u Parlamentu.


11. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je obavijestio da će zajedno s predsjednikom Vijeća u srijedu 7. veljače 2018. potpisati sljedeći akt koji je donesen u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o dodatnim carinama na uvoze određenih proizvoda podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država (kodificirani tekst) (00060/2017/LEX - C8-0021/2018 - 2014/0175(COD)).


12. Delegirani akti i provedbene mjere (članak 105. stavak 6. i članak 106. stavak 4. točka (d) Poslovnika)

U skladu s člankom 105. stavkom 6. Poslovnika, predsjednik Konferencije predsjednika odbora obavijestio je predsjednika Parlamenta da nije uložen nijedan prigovor na:

- preporuku odbora ECON o neulaganju prigovora na Nacrt uredbe Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izmjena Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 9 (D054380/02 - 2017/3018(RPS)) (B8-0066/2018);

- preporuku odbora ECON o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 20. prosinca 2017. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/2358 i Delegirane uredbe (EU) 2017/2359 u pogledu njihovih datuma primjene (C(2017)08681 - 2017/3032(DEA)) (B8-0069/2018).

Preporuke se smatraju usvojenima, osim ako u roku od 24 sata klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag ne ulože prigovor. U suprotnom se slučaju o njima glasuje.

Preporuke su dostupne na internetskoj stranici Parlamenta tijekom trajanja sjednice.


13. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 128. Poslovnika):

- (O-000099/2017) koje je postavila Danuta Maria Hübner, u ime Odbora AFCO, Vijeću: Reforma izbornog zakona Europske unije (2017/3019(RSP)) (B8-0002/2018);

- (O-000101/2017) koje su postavile Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio i Rosa Estaràs Ferragut u ime Kluba zastupnika EPP-a, Iratxe García Pérez i Soraya Post u ime Kluba zastupnika S&D-a, Malin Björk u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Arne Gericke u ime Kluba zastupnika ECR-a, Terry Reintke i Ernest Urtasun Domènech u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Angelika Mlinar Izaskun Bilbao Barandica i Hilde Vautmans u ime Kluba zastupnika ALDE-a Komisiji: Položaj braniteljica ljudskih prava i potpora koju im pruža EU (2018/2531(RSP)) (B8-0003/2018);

- (O-000102/2017) koje su postavile Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio i Rosa Estaràs Ferragut u ime Kluba zastupnika EPP-a, Iratxe García Pérez i Soraya Post u ime Kluba zastupnika S&D-a, Arne Gericke u ime Kluba zastupnika ECR-a, Malin Björk u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Terry Reintke i Ernest Urtasun Domènech u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica i Hilde Vautmans u ime Kluba zastupnika ALDE-a potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Položaj braniteljica ljudskih prava i potpora koju im pruža EU (2018/2531(RSP)) (B8-0004/2018);

- (O-000003/2018) koje je postavila Vilija Blinkevičiūtė u ime odbora FEMM Komisiji: Nulta razina tolerancije za genitalno sakaćenje žena (2017/2936(RSP)) (B8-0005/2018).


14. Dulja zastupnička pitanja (članak 130.b Poslovnika) (podnošenje)

Podneseno je sljedeće dulje zastupničko pitanje sa zahtjevom za pisani odgovor i raspravu (članak 130.b Poslovnika):

- (O-000086/2017) koje su postavili Rosa D'Amato i Dario Tamburrano, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Komisiji: Transjadranski plinovod u Italiji (2017/3031(RSP)) (B8-0615/2017).


15. Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacije Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju stajališta i rezolucija koje je usvojio Europski parlament tijekom mjesečnih zasjedanja od listopada I i II dostupne su na internetskoj stranici Europarl.


16. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila i postupaka za poštovanje i provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda te o izmjeni uredbi (EU) br. 305/2011, (EU) br. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 i (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva 2004/42/EZ, 2009/48/EZ, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU i 2014/90/EU Europskog parlamenta i Vijeća (COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

ENVI, ITRE, INTA

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uzajamnom priznavanju robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici (COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

ITRE, JURI

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o lučkim uređajima za prihvat isporuke brodskog otpada, stavljanju izvan snage Direktive 2000/59/EZ i izmjenama Direktive 2009/16/EZ i Direktive 2010/65/EU (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

mišljenje :

ENVI

- Prijedlog odluke Vijeća o provedbi preostalih odredaba schengenske pravne stečevine koje se odnose na Schengenski informacijski sustav u Republici Bugarskoj i Rumunjskoj (15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila kao dio integriranog pristupa Unije s ciljem smanjivanja emisija CO2 iz lakih vozila te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 (preinaka) (COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

ITRE, IMCO, TRAN, JURI (članak 104. Poslovnika)

2) odbora

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uzajamnom priznavanju naloga za zamrzavanje i oduzimanje (COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)) - LIBE - izvjestiteljica: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

- *** Preporuka o Prijedlogu odluke Vijeća o obnovi Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Savezne Republike Brazila (11040/2017 - C8-0320/2017 - 2017/0139(NLE)) - ITRE - izvjestitelj: Angelo Ciocca (A8-0004/2018)

- Izvješće o ubrzavanju inovacija u području čiste energije (2017/2084(INI)) - ITRE - izvjestitelj: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

- Izvješće o reviziji Okvirnog sporazuma o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije (N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI)) - AFCO - izvjestitelj: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

- Izvješće o sastavu Europskog parlamenta (2017/2054(INL)) - AFCO - izvjestitelji: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Steevu Brioisu (2017/2221(IMM)) - JURI - izvjestiteljica: Evelyn Regner (A8-0011/2018)

- Izvješće o godišnjem izvješću o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke (2017/2071(INI)) - BUDG - izvjestiteljica: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

- * Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka iz registra vozila u Portugalu (13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS)) - LIBE - izvjestitelj: Ignazio Corrao (A8-0017/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju pranja novca sredstvima kaznenog prava (COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)) - LIBE - izvjestitelj: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)


17. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica za veljaču 2018. (PE 617.443/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 149.a Poslovnika):

Ponedjeljak

Nema predloženih izmjena:

Utorak

Nema predloženih izmjena:

Srijeda

Uz suglasnost klubova zastupnika Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka iz registra vozila u Portugalu (A8-0017/2018) dodano je za glasovanju u srijedu.

Zahtjev Kluba zastupnika ENF-a da se odgodi glasovanje o izvješću o sastavu Europskog parlamenta (A8-0007/2018) (32. PDOJ-a) za četvrtak 8. veljače ili 1. ožujka 2018.

Govorili su: Nicolas Bay, u ime Kluba zastupnika ENF-a, koji je obrazložio zahtjev, i Maria João Rodrigues, u ime Kluba zastupnika S&D-a, protiv zahtjeva.

Parlament je odbio zahtjev.

Četvrtak

Nema predloženih izmjena:

°
° ° °

Time je utvrđen plan rada.


18. Godišnje izvješće Europske središnje banke za 2016. (rasprava)

Izvješće o Godišnjem izvješću Europske središnje banke za 2016. [2017/2124(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

Jonás Fernández predstavio je izvješće.

Govorili su: Mario Draghi (predsjednik Europske središnje banke) i Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Siegfried Mureşan, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pervenche Berès, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Sander Loones, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nils Torvalds, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Dimitrios Papadimoulis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Molly Scott Cato, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, David Coburn, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Bernard Monot, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Burkhard Balz.

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

Govorili su: Hans-Olaf Henkel, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Burkhardu Balzu, koji je na pitanje odgovorio, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Sophia in 't Veld, Barbara Kappel, Brian Hayes, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Sven Giegold, Bernd Lucke, Marcus Pretzell i Werner Langen.

PREDSJEDA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
potpredsjednik

Govorio je Mario Borghezio.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Nikolaos Chountis, Lampros Fountoulis, Gabriel Mato, Maria Grapini, Joachim Starbatty, Franc Bogovič i Ivana Maletić.

Govorili su: Valdis Dombrovskis, Mario Draghi i Jonás Fernández.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.6 zapisnika od 6.2.2018..


19. Manipuliranje znanstvenim istraživanjima od strane multinacionalnih kompanija s obzirom na ispitivanja emisija ispušnih plinova koje je njemačka autoindustrija provodila na majmunima i ljudima (rasprava)

Izjava Komisije: Manipuliranje znanstvenim istraživanjima od strane multinacionalnih kompanija s obzirom na ispitivanja emisija ispušnih plinova koje je njemačka autoindustrija provodila na majmunima i ljudima (2018/2565(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su: Peter Liese, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kathleen Van Brempt, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Hans-Olaf Henkel, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Stefan Eck, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, i Karima Delli, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

Govorili su: Mireille D'Ornano, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Alojz Peterle, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Peter Liese, Zdzisław Krasnodębski, Rebecca Harms, Christel Schaldemose, Claude Turmes i Ismail Ertug.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo, Notis Marias, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Karin Kadenbach, Dimitrios Papadimoulis, Lampros Fountoulis, Seán Kelly i João Ferreira.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska.

Rasprava je zaključena.


20. Geografsko blokiranje i drugi oblici diskriminacije na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o rješavanju problema geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ [COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein predstavio je izvješće.

Govorio je Andrus Ansip (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Eva Kaili (izvjestiteljica za mišljenje Odbora ITRE), Bogdan Brunon Wenta (izvjestitelj za mišljenje Odbora CULT), Antanas Guoga, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Virginie Rozière, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anneleen Van Bossuyt, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Dita Charanzová, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Julia Reda, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, John Stuart Agnew, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mylène Troszczynski, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Udo Voigt, nezavisni zastupnik, Lambert van Nistelrooij, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Udo Voigt, Nicola Danti, Daniel Dalton, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Janusz Korwin-Mikke, i Josef Weidenholzer.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman i Julie Ward.

Govorili su: Andrus Ansip i Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.4 zapisnika od 6.2.2018..


21. Odluka donesena o II. i III. paketu mjera za pošteno oporezivanje (rasprava)

Izjava Komisije: Odluka donesena o II. i III. paketu mjera za pošteno oporezivanje (2017/2857(RSP))

Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije) dao je izjavu.

Govorio je Luděk Niedermayer, u ime Kluba zastupnika PPE-a.

PREDSJEDA: Heidi HAUTALA
potpredsjednica

Govorili su: Pervenche Berès, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Lieve Wierinck, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marisa Matias, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Sven Giegold, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jörg Meuthen, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Othmar Karas, Jeppe Kofod i Molly Scott Cato.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Arndt Kohn, Notis Marias i Izaskun Bilbao Barandica.

Govorio je Valdis Dombrovskis.

Rasprava je zaključena.


22. Troškovno učinkovita smanjenja emisija i ulaganja za niske emisije ugljika ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/87/EZ radi poboljšanja troškovno učinkovitih smanjenja emisija i ulaganja za niske emisije ugljika [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Julie Girling (A8-0003/2017)

Julie Girling predstavila je izvješće.

Govorio je Fredrick Federley (izvjestitelj za mišljenje Odbora ITRE).

Govorio je Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije).

Govorili su: Florent Marcellesi (izvjestitelj za mišljenje Odbora DEVE), Ivo Belet, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Jytte Guteland, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mark Demesmaeker, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gerben-Jan Gerbrandy, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Kateřina Konečná, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bas Eickhout, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Eleonora Evi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Peter Liese, Edouard Martin, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Korwin-Mikke, Françoise Grossetête (Predsjednica je napomenula Januszu Korwinu-Mikkeu da su njegove izjave neprimjerene), Simona Bonafè, Esther de Lange, Jerzy Buzek, Elisabetta Gardini i Andrzej Grzyb.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly, Carlos Zorrinho, Notis Marias, Gesine Meissner i João Ferreira.

Govorili su: Miguel Arias Cañete i Julie Girling.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.5 zapisnika od 6.2.2018..


23. Ubrzavanje inovacija u području čiste energije (rasprava)

Izvješće o ubrzavanju inovacija u području čiste energije [2017/2084(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

Jerzy Buzek predstavio je izvješće.

Govorio je Carlos Moedas (povjerenik Komisije).

Govorili su: Stefan Eck (izvjestitelj za mišljenje Odbora ENVI), Isabella De Monte (izvjestiteljica za mišljenje Odbora TRAN), Monika Smolková (izvjestiteljica za mišljenje Odbora REGI), Seán Kelly, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Peter Kouroumbashev, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Gesine Meissner, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Xabier Benito Ziluaga, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jakop Dalunde, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Dario Tamburrano, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Barbara Kappel, u ime Kluba zastupnika ENF-a, José Blanco López, Jonathan Bullock i Carlos Zorrinho.

Govorili su: Carlos Moedas i Jerzy Buzek.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.7 zapisnika od 6.2.2018..


24. Prigovor na Delegiranu uredbu: Dodavanje Šri Lanke, Trinidada i Tobaga i Tunisa na popis visokorizičnih trećih zemalja (rasprava)

Prijedlog rezolucije, koji su podnijeli Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Barbara Spinelli i Lola Sánchez Caldentey, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, u skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika: o Delegiranoj uredbi Komisije od 13. prosinca 2017. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2016/1675 o dopuni Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dodavanja Šri Lanke, Trinidada i Tobaga i Tunisa u tablicu u točki I. Priloga (C(2017)8320 - 2017/3020(DEA)) (B8-0074/2018)

Marie-Christine Vergiat (autorica) predstavila je prijedlog rezolucije.

Govorio je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pervenche Berès i Ana Gomes.

Govorio je Věra Jourová.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.6 zapisnika od 7.2.2018..


25. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Seán Kelly, Zoană Gabriela, Marek Jurek, Jasenko Selimovic, Marie-Pierre Vieu, Jordi Solé, Ignazio Corrao, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Wajid Khan, Notis Marias, Martina Anderson, Josep-Maria Terricabras, László Tőkés, Răzvan Popa, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Dariusz Rosati, Julie Ward, Claudiu Ciprian Tănăsescu i Andrejs Mamikins.


26. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 617.443/OJMA).


27. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:49 h.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

glavni tajnik

potpredsjednica


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Michel, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská

Posljednje ažuriranje: 22. svibnja 2018.Pravna napomena