Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 6. helmikuuta 2018 - Strasbourg

17. YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) tilanne (keskustelu)
CRE

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) tilanne (2018/2553(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Johannes Hahn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tamás Meszerics Verts/ALE-ryhmän puolesta, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Antonio López-Istúriz White, Linda McAvan, Martina Anderson, Margrete Auken, Tomáš Zdechovský, Arne Lietz, Marita Ulvskog, Eugen Freund ja Brando Benifei.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: João Pimenta Lopes.

Johannes Hahn käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.2.2018, kohta 12.12.

Päivitetty viimeksi: 22. toukokuuta 2018Oikeudellinen huomautus