Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2018 m. vasario 6 d. - Strasbūras

17. Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūros Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) padėtis (diskusijos)
CRE

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūros Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) padėtis (2018/2553(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Johannes Hahn (Komisijos narys).

Kalbėjo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu, Tamás Meszerics Verts/ALE frakcijos vardu, Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Antonio López-Istúriz White, Linda McAvan, Martina Anderson, Margrete Auken, Tomáš Zdechovský, Arne Lietz, Marita Ulvskog, Eugen Freund ir Brando Benifei.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: João Pimenta Lopes.

Kalbėjo Johannes Hahn.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 02 08 protokolo 12.12 punktas

Atnaujinta: 2018 m. gegužės 22 d.Teisinis pranešimas