Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Utorok, 6. februára 2018 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Vyhlásenie predsedníctva
 3.Diskusia s chorvátskym premiérom Andrejom Plenkovićom o budúcnosti Európy (rozprava)
 4.Oznámenie predsedníctva
 5.Hlasovanie
  5.1.Žiadosť o zbavenie imunity Steeva Brioisa (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.2.Dohoda o vedeckej a technologickej spolupráci medzi EÚ a Brazíliou *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.3.Zriadenie osobitného výboru pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov (hlasovanie)
  5.4.Geografické blokovanie a iné formy diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla ***I (hlasovanie)
  5.5.Nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií ***I (hlasovanie)
  5.6.Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2016 (hlasovanie)
  5.7.Urýchlenie inovácií v oblasti čistej energie (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Pokračovanie rokovania
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Zloženie výborov
 11.Nulová tolerancia voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov (rozprava)
 12.Rozhodnutie prijaté v súvislosti so stratégiou rozširovania EÚ – západný Balkán (rozprava)
 13.Delegované akty a vykonávacie opatrenia (článok 105 ods. 6 a článok 106 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku)
 14.Situácia v Zimbabwe (rozprava)
 15.Súčasná situácia v oblasti ľudských práv v Turecku - Situácia v Afríne (Sýria) (rozprava)
 16.Situácia vo Venezuele (rozprava)
 17.Situácia UNRWA (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň
 19.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (139 kb)
22/05/2018 15:18
  Prezenčná listina (64 kb)
20/02/2019 09:02
 
Zápisnica (74 kb)
22/05/2018 15:18
  Prezenčná listina (11 kb)
20/02/2019 09:02
  Výsledky hlasovaní (25 kb)
31/12/2018 12:06
  Hlasovania podľa mien (69 kb)
20/12/2018 16:46
 
Zápisnica (235 kb)
22/05/2018 15:18
  Prezenčná listina (64 kb)
20/02/2019 09:02
  Výsledky hlasovaní (415 kb)
31/12/2018 12:06
  Hlasovania podľa mien (1135 kb)
20/12/2018 16:46
Posledná úprava: 22. mája 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia