Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 6 februari 2018 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Uttalande av talmannen
 3.Debatt med Kroatiens premiärminister Andrej Plenković om Europas framtid (debatt)
 4.Meddelande från talmannen
 5.Omröstning
  5.1.Begäran om upphävande av Steeve Briois immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.2.Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Brasilien *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.3.Tillsättning av ett särskilt utskott för unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel (omröstning)
  5.4.Geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden ***I (omröstning)
  5.5.Kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar ***I (omröstning)
  5.6.Europeiska centralbankens årsrapport för 2016 (omröstning)
  5.7.Att påskynda innovationer för ren energi (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Utskottens sammansättning
 11.Nolltolerans mot kvinnlig könsstympning (debatt)
 12.Beslutet om EU:s utvidgningsstrategi – västra Balkan (debatt)
 13.Delegerade akter och genomförandeåtgärder (artiklarna 105.6 och 106.4 d i arbetsordningen)
 14.Situationen i Zimbabwe (debatt)
 15.Den nuvarande människorättssituationen i Turkiet - Situationen i Afrin (Syrien) (debatt)
 16.Situationen i Venezuela (debatt)
 17.Situationen för UNRWA (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (140 kb)
22/05/2018 15:18
  Närvarolista (64 kb)
20/02/2019 09:02
 
Protokoll (73 kb)
22/05/2018 15:18
  Närvarolista (11 kb)
20/02/2019 09:02
  Omröstningsresultat (24 kb)
31/12/2018 12:06
  Omröstningar med namnupprop (69 kb)
20/12/2018 16:46
 
Protokoll (232 kb)
22/05/2018 15:18
  Närvarolista (64 kb)
20/02/2019 09:02
  Omröstningsresultat (398 kb)
31/12/2018 12:06
  Omröstningar med namnupprop (1131 kb)
20/12/2018 16:46
Senaste uppdatering: 22 maj 2018Rättsligt meddelande