Indiċi 
Minuti
PDF 237kWORD 74k
It-Tlieta, 6 ta' Frar 2018 - StrasburguVerżjoni finali
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 3.Dibattitu mal-Prim Ministru tal-Kroazja, Andrej Plenković, dwar il-Futur tal-Ewropa (dibattitu)
 4.Avviż mill-Presidenza
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  5.1.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Steeve Briois (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.2.Ftehim dwar il-kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn l-UE u l-Brażil *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.3.L-istabbiliment ta' kumitat speċjali dwar il-proċedura ta' awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-pestiċidi, u r-responsabbiltajiet, il-kompożizzjoni numerika u l-mandat tiegħu (votazzjoni)
  5.4.L-imblukkar ġeografiku u forom oħrajn ta' diskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità, tal-post tar-residenza jew tal-post tal-istabbiliment tal-konsumaturi ***I (votazzjoni)
  5.5.Tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u investimenti b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju ***I (votazzjoni)
  5.6.Rapport Annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-2016 (votazzjoni)
  5.7.L-aċellerazzjoni tal-innovazzjoni fil-qasam tal-enerġija nadifa (votazzjoni)
 6.Spjegazzjonijiet tal-vot
 7.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 8.Tkomplija tas-seduta
 9.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 10.Kompożizzjoni tal-kumitati
 11.Tolleranza żero għall-mutilazzjoni ġenitali femminili (dibattitu)
 12.Deċiżjoni adottata dwar l-Istrateġija għat-Tkabbir tal-UE - Il-Balkani tal-Punent (dibattitu)
 13.Atti delegati u miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 105(6) u Artikolu 106(4)(d) tar-Regoli ta' Proċedura)
 14.Is-sitwazzjoni fiż-Żimbabwe (dibattitu)
 15.Is-sitwazzjoni attwali tad-drittijiet tal-bniedem fit-Turkija - Is-sitwazzjoni f'Afrin, is-Sirja (dibattitu)
 16.Is-sitwazzjoni fil-Venezwela (dibattitu)
 17.Is-sitwazzjoni tal-UNRWA (dibattitu)
 18.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 19.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.10.


2. Dikjarazzjoni tal-Presidenza

Il-President għamel dikjarazzjoni li fiha kkundanna l-attentati terroristiċi reċenti fl-Afghanistan u esprima s-solidarjetà tal-Parlament mal-familji tal-vittmi u l-appoġġ tiegħu għal dawk, fuq il-post, li jfittxu ħalli jsibu soluzzjoni politika għall-paċi fil-pajjiż.


3. Dibattitu mal-Prim Ministru tal-Kroazja, Andrej Plenković, dwar il-Futur tal-Ewropa (dibattitu)

Dibattitu mal-Prim Ministru tal-Kroazja, Andrej Plenković, dwar il-Futur tal-Ewropa (2018/2533(RSP))

Il-President għamel introduzzjoni qasira biex jippreżenta d-dibattitu u spjega l-proċedura "catch the eye" elettronika.

Interventi ta': Andrej Plenković (Prim Ministru Kroat) u Jean-Claude Juncker (President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Josef Weidenholzer f'isem il-Grupp S&D, Ruža Tomašić f'isem il-Grupp ECR, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Neoklis Sylikiotis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFDD, Matteo Salvini f'isem il-Grupp ENF, u Zoltán Balczó Membru mhux affiljat.

Intervent ta': Andrej Plenković.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Francis Zammit Dimech, Mercedes Bresso, Charles Tannock, Pavel Telička, Lynn Boylan, Reinhard Bütikofer, Marco Valli u Georgios Epitideios.

Intervent ta': Andrej Plenković.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ivo Belet, Ana Gomes, Ivica Tolić, Juan Fernando López Aguilar, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes u Jiří Payne.

Intervent ta': Andrej Plenković.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Henna Virkkunen, Maria Grapini, Franck Proust, Tanja Fajon, Bernd Lucke, Ivo Vajgl, Dubravka Šuica u Nicola Caputo.

Intervent ta': Andrej Plenković.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Elmar Brok, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Charles Goerens, Georgios Kyrtsos, Costas Mavrides, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Alojz Peterle, Miroslav Poche, Ivana Maletić u Tibor Szanyi.

Intervent ta': Andrej Plenković.

Id-dibattitu ngħalaq.


4. Avviż mill-Presidenza

Il-President avża li l-Awtoritajiet Spanjoli kkonfermaw ir-regolarità u l-konformità mal-liġi Spanjola tal-projbizzjoni tal-aċċess għall-ħabs ta' Estremera kif semma Mark Demesmaeker matul l-aħħar perjodu ta' sessjoni (ara punt 11 tal-Minuti ta' 15.1.2018).


PRESIDENZA: Heidi HAUTALA
Viċi President

5. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


5.1. Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Steeve Briois (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Steeve Briois [2017/2221(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Evelyn Regner (A8-0011/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0020)

Interventi

David Coburn, qabel il-votazzjoni (il-President ħadet nota ta' dawn il-proposti).


5.2. Ftehim dwar il-kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn l-UE u l-Brażil *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar it-tiġdid tal-Ftehim dwar il-kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Federattiva tal-Brażil [2017/0139(NLE)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Angelo Ciocca (A8-0004/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0021)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għat-tiġdid tal-ftehim.


5.3. L-istabbiliment ta' kumitat speċjali dwar il-proċedura ta' awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-pestiċidi, u r-responsabbiltajiet, il-kompożizzjoni numerika u l-mandat tiegħu (votazzjoni)

Proposta għal deċiżjoni, imressqa skont l-Artikolu 197 tar-Regoli ta' Proċedura, mill-Konferenza tal-Presidenti, dwar it-twaqqif, ir-responsabbiltajiet, il-kompożizzjoni numerika u t-tul tal-mandat ta' kumitat speċjali dwar il-proċeduri tal-Unjoni għall-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi (2018/2534(RSO)) (B8-0077/2018)

(Maġġoranza tal-Membri li jiffurmaw il-Parlament u 2/3 tas-suffraġju espressi)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0022)


5.4. L-imblukkar ġeografiku u forom oħrajn ta' diskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità, tal-post tar-residenza jew tal-post tal-istabbiliment tal-konsumaturi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-indirizzar tal-imblukkar ġeografiku u forom oħrajn ta' diskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità, tal-post tar-residenza jew tal-post tal-istabbiliment tal-konsumaturi fi ħdan is-suq intern u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 u d-Direttiva 2009/22/KE [COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

PROPOSTA TA' RIFJUT TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjut

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0023)

DIKJARAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0023)


5.5. Tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u investimenti b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/87/KE għat-tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u investimenti b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Julie Girling (A8-0003/2017)

Id-dibattitu sar fid-data 13 ta' Frar 2017 (punt 13 tal-Minuti ta' 13.2.2017).

Il-votazzjoni saret fid-data 15 ta' Frar 2017 (punt 7.7 tal-Minuti ta' 15.2.2017).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0024)

DIKJARAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0024)


5.6. Rapport Annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-2016 (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-2016 [2017/2124(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0025)


5.7. L-aċellerazzjoni tal-innovazzjoni fil-qasam tal-enerġija nadifa (votazzjoni)

Rapport dwar l-aċċellerazzjoni tal-innovazzjoni fil-qasam tal-enerġija nadifa [2017/2084(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0026)


6. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport Róża Gräfin von Thun und Hohenstein - A8-0172/2017
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Janusz Korwin-Mikke (Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (rapporteur) b'segwitu tar-rimarki ta' Daniel Hannan u Janusz Korwin-Mikke) u Seán Kelly

Rapport Julie Girling - A8-0003/2017
Michaela Šojdrová, Nikos Androulakis, Tibor Szanyi, Jadwiga Wiśniewska, Diane James u Igor Šoltes

Rapport Jonás Fernández - A8-0383/2017
Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Thomas Mann u Notis Marias

Rapport Jerzy Buzek - A8-0005/2018
Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Jadwiga Wiśniewska u Christelle Lechevalier.


7. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.07.)

PRESIDENZA: Mairead MCGUINNESS
Viċi President


8. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00.


9. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


10. Kompożizzjoni tal-kumitati

Il-President irċieva mill-Grupp GUE/NGL it-talba ta' ħatra li ġejja:

Kumitat ENVI: Jiří Maštálka minflok Josu Juaristi Abaunz

Din il-ħatra se titqies ratifikata jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


11. Tolleranza żero għall-mutilazzjoni ġenitali femminili (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-00003/2018) imressqa minn Vilija Blinkevičiūtė, f'isem il-Kumitat FEMM, lill-Kummissjoni: Tolleranza żero għall-mutilazzjoni ġenitali femminili (MĠF) (2017/2936(RSP)) (B8-0005/2018)

Vilija Blinkevičiūtė daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet il-mistoqsija.

Interventi ta': Anna Maria Corazza Bildt f'isem il-Grupp PPE, Iratxe García Pérez f'isem il-Grupp S&D, Urszula Krupa f'isem il-Grupp ECR, Angelika Mlinar f'isem il-Grupp ALDE, Malin Björk f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jordi Solé f'isem il-Grupp Verts/ALE, Daniela Aiuto f'isem il-Grupp EFDD, Mylène Troszczynski f'isem il-Grupp ENF, li rrifjutat mistoqsija "karta blu" ta' Anna Maria Corazza Bildt, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Hedh, Arne Gericke, Izaskun Bilbao Barandica, Terry Reintke, Margot Parker, Barbara Matera, Maria Noichl, li rrifjutat mistoqsija "karta blu" ta' Patrick O'Flynn, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, Linnéa Engström, Mireille D'Ornano, Rosa Estaràs Ferragut, Julie Ward, Julie Girling, li rrifjutat mistoqsija "karta blu" ta' Patrick O'Flynn, Jaromír Štětina, Edouard Martin, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri u Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Igor Šoltes, Lampros Fountoulis, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias u Beatriz Becerra Basterrechea.

Intervent ta': Věra Jourová.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—    Vilija Blinkevičiūtė, f'isem il-Kumitat FEMM, dwar tolleranza żero għall-Mutilazzjoni Ġenitali Femminili (MĠF) (2017/2936(RSP)) (B8-0068/2018).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.7 tal-Minuti ta' 7.2.2018.


12. Deċiżjoni adottata dwar l-Istrateġija għat-Tkabbir tal-UE - Il-Balkani tal-Punent (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Deċiżjoni adottata dwar l-Istrateġija għat-Tkabbir tal-UE - Il-Balkani tal-Punent (2018/2517(RSP))

Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjoni.

PRESIDENZA: Pavel TELIČKA
Viċi President

Intervent ta': Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': David McAllister f'isem il-Grupp PPE, Victor Boştinaru f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Ivo Vajgl f'isem il-Grupp ALDE, Takis Hadjigeorgiou f'isem il-Grupp GUE/NGL, Igor Šoltes f'isem il-Grupp Verts/ALE, James Carver f'isem il-Grupp EFDD, Dominique Bilde f'isem il-Grupp ENF, Georgios Epitideios Membru mhux affiljat, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš, Jaromír Kohlíček, Terry Reintke, Fabio Massimo Castaldo, Marcus Pretzell, Sotirios Zarianopoulos, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Dimitrios Papadimoulis, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Bronis Ropė, Jörg Meuthen, Franz Obermayr, Eduard Kukan, Tonino Picula, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Michèle Alliot-Marie, David Martin, Mirosław Piotrowski, Jasenko Selimovic, Sofia Sakorafa, Ignazio Corrao, Dubravka Šuica, Pier Antonio Panzeri, Mark Demesmaeker, Manolis Kefalogiannis, Nikos Androulakis, László Tőkés, Demetris Papadakis, Tunne Kelam, Sergei Stanishev, Željana Zovko u Isabella De Monte.

PRESIDENZA: Bogusław LIBERADZKI
Viċi President

Interventi ta': Asim Ademov, Paul Tang, Georgios Kyrtsos, Alojz Peterle, Othmar Karas, Eva Maydell, Andor Deli, Cristian-Silviu Buşoi, Ivana Maletić u Franc Bogovič.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Costas Mavrides, Lampros Fountoulis, Milan Zver u Csaba Sógor.

Intervent ta': Johannes Hahn.

Id-dibattitu ngħalaq.


13. Atti delegati u miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 105(6) u Artikolu 106(4)(d) tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President fakkar li r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat ECON li ma ssirx oppożizzjoni għal abbozz ta' Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-emendi fl-Istandard Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju 9 (D054380/02 - 2017/3018(RPS)) (B8-0066/2018), u r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat ECON li ma ssir ebda oġġezzjoni għar-Regolament delegat tal-Kummissjoni tal-20 ta' Diċembru 2017 li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2017/2358 u r-Regolament Delegat (UE) 2017/2359 f'dak li għandu x'jaqsam mad-dati ta' applikazzjoni tagħhom (C(2017)08681 - 2017/3032(DEA)) (B8-0069/2018), kienu tħabbru fis-seduta tat-Tnejn 5 ta' Frar 2018 (punt 12 tal-Minuti ta' 5.2.2018).

Ma tqajment l-ebda oġġezzjoni għal dawn ir-rakkomandazzjonijiet fl-iskadenza ta' 24 siegħa stipulata fl-Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

Konsegwentement, dawn ir-rakkomandazzjonijiet ġew meqjusa approvati u se jkunu ppubblikati fit-Testi Adottati tas-seduta tal-għada, l-Erbgħa 7 ta' Frar 2018.


14. Is-sitwazzjoni fiż-Żimbabwe (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fiż-Żimbabwe (2017/3022(RSP))

Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Bogdan Brunon Wenta f'isem il-Grupp PPE, Cécile Kashetu Kyenge f'isem il-Grupp S&D, Geoffrey Van Orden f'isem il-Grupp ECR, Lola Sánchez Caldentey f'isem il-Grupp GUE/NGL, Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, Raymond Finch f'isem il-Grupp EFDD, Janice Atkinson f'isem il-Grupp ENF, David McAllister, Boris Zala, Eleni Theocharous, Ignazio Corrao, Olaf Stuger, Frank Engel, Ana Gomes, John Stuart Agnew, Michael Gahler, Francisco Assis, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Joachim Zeller u Adam Szejnfeld.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, James Carver, José Inácio Faria u Fabio Massimo Castaldo.

Intervent ta': Federica Mogherini.

Id-dibattitu ngħalaq.


15. Is-sitwazzjoni attwali tad-drittijiet tal-bniedem fit-Turkija - Is-sitwazzjoni f'Afrin, is-Sirja (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni attwali tad-drittijiet tal-bniedem fit-Turkija (2018/2527(RSP)) et Is-sitwazzjoni f'Afrin, is-Sirja (2018/2563(RSP))

Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjonijiet.

PRESIDENZA: Lívia JÁRÓKA
Viċi President

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Kati Piri f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Nadja Hirsch f'isem il-Grupp ALDE, Takis Hadjigeorgiou f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bodil Valero f'isem il-Grupp Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Mario Borghezio f'isem il-Grupp ENF, Eleftherios Synadinos Membru mhux affiljat, Renate Sommer, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat, Jordi Solé, James Carver, Nicolas Bay, Udo Voigt, Eduard Kukan, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Hilde Vautmans, Martina Michels, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri, Marek Jurek, Nedzhmi Ali, Marisa Matias, Rebecca Harms, Sophie Montel, Michaela Šojdrová, Soraya Post, Monica Macovei, Kostas Chrysogonos, Cristian-Silviu Buşoi, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Josu Juaristi Abaunz, Jean-Paul Denanot, Branislav Škripek, Nikos Androulakis, Bernd Kölmel, Costas Mavrides, Mark Demesmaeker, Javi López, Notis Marias u Eugen Freund.

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

Interventi ta': Arne Gericke, Ana Gomes, Brando Benifei, Liliana Rodrigues u Wajid Khan.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Lefteris Christoforou, Georgios Epitideios, Julie Ward u José Inácio Faria.

Intervent ta': Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni) f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.10 tal-Minuti ta' 8.2.2018.


16. Is-sitwazzjoni fil-Venezwela (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2018/2559(RSP))

Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra f'isem il-Grupp PPE, Ramón Jáuregui Atondo f'isem il-Grupp S&D, Anna Elżbieta Fotyga f'isem il-Grupp ECR, Beatriz Becerra Basterrechea f'isem il-Grupp ALDE, Javier Couso Permuy f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ernest Urtasun f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, Luis de Grandes Pascual, Elena Valenciano, Dita Charanzová, João Pimenta Lopes, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis, Izaskun Bilbao Barandica, Fernando Ruas, Karoline Graswander-Hainz, José Inácio Faria u Carlos Zorrinho.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Georgi Pirinski u Jonathan Arnott.

Intervent ta': Federica Mogherini.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.11 tal-Minuti ta' 8.2.2018.


17. Is-sitwazzjoni tal-UNRWA (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni tal-UNRWA (2018/2553(RSP))

Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjoni.

Intervent ta': Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra f'isem il-Grupp PPE, Elena Valenciano f'isem il-Grupp S&D, Ivo Vajgl f'isem il-Grupp ALDE, Neoklis Sylikiotis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Tamás Meszerics f'isem il-Grupp Verts/ALE, Rosa D'Amato f'isem il-Grupp EFDD, Antonio López-Istúriz White, Linda McAvan, Martina Anderson, Margrete Auken, Tomáš Zdechovský, Arne Lietz, Marita Ulvskog, Eugen Freund u Brando Benifei.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': João Pimenta Lopes.

Intervent ta': Johannes Hahn.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.12 tal-Minuti ta' 8.2.2018.


18. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 617.443/OJME).


19. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.52.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská

Aġġornata l-aħħar: 22 ta' Mejju 2018Avviż legali