Kazalo 
Zapisnik
PDF 227kWORD 73k
Torek, 6. februar 2018 - StrasbourgKončna izdaja
1.Otvoritev seje
 2.Izjava predsedujočega
 3.Razprava s predsednikom hrvaške vlade Andrejem Plenkovićem o prihodnosti Evrope (razprava)
 4.Sporočilo predsedstva
 5.Čas glasovanja
  5.1.Zahteva za odvzem imunitete Steevu Brioisu (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.2.Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med EU in Brazilijo *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.3.Ustanovitev posebnega odbora za postopek Unije za registracijo pesticidov (glasovanje)
  5.4.Geografsko blokiranje in druge oblike diskriminacije na podlagi državljanstva, prebivališča ali sedeža strank ***I (glasovanje)
  5.5.Stroškovno učinkovito zmanjšanje emisij in nizkoogljične naložbe ***I (glasovanje)
  5.6.Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2016 (glasovanje)
  5.7.Pospeševanje inovativnosti na področju čiste energije (glasovanje)
 6.Obrazložitve glasovanja
 7.Popravki in namere glasovanj
 8.Nadaljevanje seje
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Sestava odborov
 11.Ničelna strpnost do pohabljanja ženskih spolovil (razprava)
 12.Sprejeti sklep o strategiji širitve EU-Zahodni Balkan (razprava)
 13.Delegirani akti in izvedbeni ukrepi (člen 105(6) in člen 106(4)(d) Poslovnika)
 14.Razmere v Zimbabveju (razprava)
 15.Sedanje stanje na področju človekovih pravic v Turčiji - Razmere v Afrinu (Sirija) (razprava)
 16.Razmere v Venezueli (razprava)
 17.Stanje v agenciji OZN za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (razprava)
 18.Dnevni red naslednje seje
 19.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.10.


2. Izjava predsedujočega

Predsednik je podal izjavo, v kateri je obsodil nedavne teroristične napade v Afganistanu in izrazil solidarnost Parlamenta družinam žrtev ter podporo tistim, ki si na kraju samem prizadevajo, da bi se našla politična rešitev za vzpostavitev miru v državi.


3. Razprava s predsednikom hrvaške vlade Andrejem Plenkovićem o prihodnosti Evrope (razprava)

Razprava s predsednikom hrvaške vlade Andrejem Plenkovićem o prihodnosti Evrope (2018/2533(RSP))

Predsednik je imel kratek nagovor kot uvod v razpravo, v katerem je tudi razložil elektronski postopek "catch the eye".

Govorila sta Andrej Plenković (predsednik hrvaške vlade) in Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije).

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Josef Weidenholzer v imenu skupine S&D, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Neoklis Sylikiotis v imenu skupine GUE/NGL, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD, Matteo Salvini v imenu skupine ENF, in Zoltán Balczó samostojni poslanec.

Govoril je Andrej Plenković.

Po postopku "catch the eye" so govorili Francis Zammit Dimech, Mercedes Bresso, Charles Tannock, Pavel Telička, Lynn Boylan, Reinhard Bütikofer, Marco Valli in Georgios Epitideios.

Govoril je Andrej Plenković.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ivo Belet, Ana Gomes, Ivica Tolić, Juan Fernando López Aguilar, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes in Jiří Payne.

Govoril je Andrej Plenković.

Po postopku "catch the eye" so govorili Henna Virkkunen, Maria Grapini, Franck Proust, Tanja Fajon, Bernd Lucke, Ivo Vajgl, Dubravka Šuica in Nicola Caputo.

Govoril je Andrej Plenković.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elmar Brok, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Charles Goerens, Georgios Kyrtsos, Costas Mavrides, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Alojz Peterle, Miroslav Poche, Ivana Maletić in Tibor Szanyi.

Govoril je Andrej Plenković.

Razprava se je zaključila.


4. Sporočilo predsedstva

Predsednik je sporočil, da so španski organi potrdili pravilnost in skladnost s špansko zakonodajo prepovedi dostopa do zapora v Estremeri, na katero je na zadnjem delnem zasedanju opozoril Mark Demesmaeker (točka 11 zapisnika z dne 15.1.2018).


PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednica

5. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


5.1. Zahteva za odvzem imunitete Steevu Brioisu (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Steevu Brioisu [2017/2221(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Evelyn Regner (A8-0011/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0020)

Govori

David Coburn, pred glasovanjem ( predsedujoča je njegov govor vzela na znanje).


5.2. Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med EU in Brazilijo *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o podaljšanju veljavnosti Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Federativno republiko Brazilijo [2017/0139(NLE)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Angelo Ciocca (A8-0004/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0021)

Parlament je odobril podaljšanje sporazuma.


5.3. Ustanovitev posebnega odbora za postopek Unije za registracijo pesticidov (glasovanje)

Predlog sklepa, ki ga je v skladu s členom 197 Poslovnika predložila konferenca predsednikov, o ustanovitvi posebnega odbora o postopku Unije za odobritev pesticidov, njegove pristojnosti, številčna sestava in mandat (2018/2534(RSO)) (B8-0077/2018)

(večina poslancev Parlamenta in dve tretjini oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)0022)


5.4. Geografsko blokiranje in druge oblike diskriminacije na podlagi državljanstva, prebivališča ali sedeža strank ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na podlagi državljanstva, prebivališča ali sedeža strank na notranjem trgu ter o spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES [COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0023)

IZJAVA KOMISIJE

Odobreno (P8_TA(2018)0023)


5.5. Stroškovno učinkovito zmanjšanje emisij in nizkoogljične naložbe ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES za krepitev stroškovno učinkovitega zmanjšanja emisij in nizkoogljičnih naložb [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Julie Girling (A8-0003/2017)

Razprava je potekala 13. februarja 2017 (točka 13 zapisnika z dne 13.2.2017).

Glasovanje je bilo 15. februarja 2017 (točka 7.7 zapisnika z dne 15.2.2017).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0024)

IZJAVE KOMISIJE

Odobreno (P8_TA(2018)0024)


5.6. Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2016 (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu Evropske centralne banke za leto 2016 [2017/2124(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0025)


5.7. Pospeševanje inovativnosti na področju čiste energije (glasovanje)

Poročilo o pospeševanju inovativnosti na področju čiste energije [2017/2084(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0026)


6. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein - A8-0172/2017
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Janusz Korwin-Mikke, (Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (poročevalka) po izjavi Daniela Hannana in Janusza Korwin-Mikkeja) in Seán Kelly

Poročilo: Julie Girling - A8-0003/2017
Michaela Šojdrová, Nikos Androulakis, Tibor Szanyi, Jadwiga Wiśniewska, Diane James in Igor Šoltes

Poročilo: Jonás Fernández - A8-0383/2017
Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Thomas Mann in Notis Marias

Poročilo: Jerzy Buzek - A8-0005/2018
Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Jadwiga Wiśniewska in Christelle Lechevalier.


7. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

(Seja je bila prekinjena ob 13.07.)

PREDSEDSTVO: Mairead MCGUINNESS
podpredsednica


8. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.00.


9. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


10. Sestava odborov

Predsednik je od skupine GUE/NGL prejel naslednjo zahtevo za imenovanje:

odbor ENVI: Jiří Maštálka namesto Josuja Juaristija Abaunza

Imenovanje bo potrjeno, če do sprejetja tega zapisnika ne bo podan noben ugovor.


11. Ničelna strpnost do pohabljanja ženskih spolovil (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-00003/2018), ki ga je postavila Vilija Blinkevičiūtė v imenu odbora FEMM Komisiji: Ničelna strpnost do pohabljanja ženskih spolovil (2017/2936(RSP)) (B8-0005/2018)

Vilija Blinkevičiūtė je predstavila vprašanje.

Věra Jourová (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Anna Maria Corazza Bildt v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D, Urszula Krupa v imenu skupine ECR, Angelika Mlinar v imenu skupine ALDE, Malin Björk v imenu skupine GUE/NGL, Jordi Solé v imenu skupine Verts/ALE, Daniela Aiuto v imenu skupine EFDD, Mylène Troszczynski v imenu skupine ENF, ki je zavrnila vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavila Anna Maria Corazza Bildt, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Hedh, Arne Gericke, Izaskun Bilbao Barandica, Terry Reintke, Margot Parker, Barbara Matera, Maria Noichl, ki je zavrnila vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Patrick O'Flynn, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, Linnéa Engström, Mireille D'Ornano, Rosa Estaràs Ferragut, Julie Ward, Julie Girling, ki je zavrnila vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Patrick O'Flynn, Jaromír Štětina, Edouard Martin, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri in Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Igor Šoltes, Lampros Fountoulis, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias in Beatriz Becerra Basterrechea.

Govorila je Věra Jourová.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—    Vilija Blinkevičiūtė v imenu odbora FEMM o ničelni strpnosti do pohabljanja ženskih spolovil (2017/2936(RSP)) (B8-0068/2018).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.7 zapisnika z dne 7.2.2018.


12. Sprejeti sklep o strategiji širitve EU-Zahodni Balkan (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Sprejeti sklep o strategiji širitve EU-Zahodni Balkan (2018/2517(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

Govoril je Johannes Hahn (član Komisije).

Govorili so David McAllister v imenu skupine PPE, Victor Boştinaru v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Ivo Vajgl v imenu skupine ALDE, Takis Hadjigeorgiou v imenu skupine GUE/NGL, Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE, James Carver v imenu skupine EFDD, Dominique Bilde v imenu skupine ENF, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš, Jaromír Kohlíček, Terry Reintke, Fabio Massimo Castaldo, Marcus Pretzell, Sotirios Zarianopoulos, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Dimitrios Papadimoulis, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Bronis Ropė, Jörg Meuthen, Franz Obermayr, Eduard Kukan, Tonino Picula, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Michèle Alliot-Marie, David Martin, Mirosław Piotrowski, Jasenko Selimovic, Sofia Sakorafa, Ignazio Corrao, Dubravka Šuica, Pier Antonio Panzeri, Mark Demesmaeker, Manolis Kefalogiannis, Nikos Androulakis, László Tőkés, Demetris Papadakis, Tunne Kelam, Sergei Stanishev, Željana Zovko in Isabella De Monte.

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

Govorili so Asim Ademov, Paul Tang, Georgios Kyrtsos, Alojz Peterle, Othmar Karas, Eva Maydell, Andor Deli, Cristian-Silviu Buşoi, Ivana Maletić in Franc Bogovič.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Julie Ward, Kostas Chrysogonos, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Costas Mavrides, Lampros Fountoulis, Milan Zver in Csaba Sógor.

Govoril je Johannes Hahn.

Razprava se je zaključila.


13. Delegirani akti in izvedbeni ukrepi (člen 105(6) in člen 106(4)(d) Poslovnika)

Predsednik je spomnil, da je bilo na plenarni seji v ponedeljek, 5. februarja 2018, objavljeno priporočilo odbora ECON, da ne nasprotuje osnutku uredbe Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s spremembami Mednarodnega standarda računovodskega poročanja 9 (D054380/02 2017/3018(RPS)) (B8-0066/2018), ter priporočilo odbora ECON, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 20. decembra 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/2358 in Delegirane uredbe (EU) 2017/2359 v zvezi z njunima datumoma začetka uporabe (C(2017)08681 2017/3032(DEA)) (B8-0069/2018) (točka 12 zapisnika z dne 5.2.2018).

V roku 24 ur, ki je določen v členu 105(6) Poslovnika, nihče ni nasprotoval tema priporočiloma.

Zato se šteje, da sta bili priporočili odobreni in bosta objavljeni v sprejetih besedilih seje v sredo, 7. februarja 2018.


14. Razmere v Zimbabveju (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Zimbabveju (2017/3022(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Bogdan Brunon Wenta v imenu skupine PPE, Cécile Kashetu Kyenge v imenu skupine S&D, Geoffrey Van Orden v imenu skupine ECR, Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine GUE/NGL, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Raymond Finch v imenu skupine EFDD, Janice Atkinson v imenu skupine ENF, David McAllister, Boris Zala, Eleni Theocharous, Ignazio Corrao, Olaf Stuger, Frank Engel, Ana Gomes, John Stuart Agnew, Michael Gahler, Francisco Assis, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Joachim Zeller in Adam Szejnfeld.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, James Carver, José Inácio Faria in Fabio Massimo Castaldo.

Govorila je Federica Mogherini.

Razprava se je zaključila.


15. Sedanje stanje na področju človekovih pravic v Turčiji - Razmere v Afrinu (Sirija) (razprava)

Izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Sedanje stanje na področju človekovih pravic v Turčiji (2018/2527(RSP)) in Razmere v Afrinu (Sirija) (2018/2563(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavi.

PREDSEDSTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsednica

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Kati Piri v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Nadja Hirsch v imenu skupine ALDE, Takis Hadjigeorgiou v imenu skupine GUE/NGL, Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Renate Sommer, Victor Boştinaru, Anna Elżbieta Fotyga, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat, Jordi Solé, James Carver, Nicolas Bay, Udo Voigt, Eduard Kukan, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Hilde Vautmans, Martina Michels, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri, Marek Jurek, Nedzhmi Ali, Marisa Matias, Rebecca Harms, Sophie Montel, Michaela Šojdrová, Soraya Post, Monica Macovei, Kostas Chrysogonos, Cristian-Silviu Buşoi, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Josu Juaristi Abaunz, Jean-Paul Denanot, Branislav Škripek, Nikos Androulakis, Bernd Kölmel, Costas Mavrides, Mark Demesmaeker, Javi López, Notis Marias in Eugen Freund.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorili so Arne Gericke, Ana Gomes, Brando Benifei, Liliana Rodrigues in Wajid Khan.

Po postopku "catch the eye" so govorili Lefteris Christoforou, Georgios Epitideios, Julie Ward in José Inácio Faria.

Govoril je Johannes Hahn (član Komisije) v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.10 zapisnika z dne 8.2.2018.


16. Razmere v Venezueli (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Venezueli (2018/2559(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE, Ramón Jáuregui Atondo v imenu skupine S&D, Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v imenu skupine ALDE, Javier Couso Permuy v imenu skupine GUE/NGL, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF, Luis de Grandes Pascual, Elena Valenciano, Dita Charanzová, João Pimenta Lopes, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis, Izaskun Bilbao Barandica, Fernando Ruas, Karoline Graswander-Hainz, José Inácio Faria in Carlos Zorrinho.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Georgi Pirinski in Jonathan Arnott.

Govorila je Federica Mogherini.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.11 zapisnika z dne 8.2.2018.


17. Stanje v agenciji OZN za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Stanje v agenciji OZN za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (2018/2553(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govoril je Johannes Hahn (član Komisije) .

Govorili so José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE, Elena Valenciano v imenu skupine S&D, Ivo Vajgl v imenu skupine ALDE, Neoklis Sylikiotis v imenu skupine GUE/NGL, Tamás Meszerics v imenu skupine Verts/ALE, Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD, Antonio López-Istúriz White, Linda McAvan, Martina Anderson, Margrete Auken, Tomáš Zdechovský, Arne Lietz, Marita Ulvskog, Eugen Freund in Brando Benifei.

Po postopku "catch the eye" je govoril João Pimenta Lopes.

Govoril je Johannes Hahn.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.12 zapisnika z dne 8.2.2018.


18. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 617.443/OJME).


19. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.52.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská

Zadnja posodobitev: 22. maj 2018Pravno obvestilo