Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2054(INL)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0007/2018

Esitatud tekstid :

A8-0007/2018

Arutelud :

PV 07/02/2018 - 4
CRE 07/02/2018 - 4

Hääletused :

PV 07/02/2018 - 7.2
CRE 07/02/2018 - 7.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0029

Protokoll
Kolmapäev, 7. veebruar 2018 - StrasbourgLõplik väljaanne

4. Euroopa Parlamendi koosseis (arutelu)
CRE

Raport Euroopa Parlamendi koosseisu kohta [2017/2054(INL)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöörid: Danuta Maria Hübner ja Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

Danuta Maria Hübner ja Pedro Silva Pereira tutvustasid raportit.

Sõna võtsid György Schöpflin fraktsiooni PPE nimel, Mercedes Bresso fraktsiooni S&D nimel, Kazimierz Michał Ujazdowski fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Georg Mayer fraktsiooni ENF nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Paulo Rangel, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Anderson, Pascal Durand, Jörg Meuthen, Laurenţiu Rebega, Diane James, Markus Pieper, Ramón Jáuregui Atondo, Ulrike Trebesius, Charles Goerens, João Ferreira, Josep-Maria Terricabras, Bill Etheridge, Gilles Lebreton, Mairead McGuinness, Claudia Țapardel, Anneleen Van Bossuyt, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Miapetra Kumpula-Natri, Nils Torvalds, Miguel Urbán Crespo, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Richard Sulík, Cristian Dan Preda, Evelyn Regner, Othmar Karas, Monika Beňová, Jérôme Lavrilleux, Paul Tang, Dubravka Šuica, Alfred Sant ja Michaela Šojdrová.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Hilde Vautmans, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Michaela Šojdrovále, kes vastas sellele, Andrejs Mamikins, Elmar Brok, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Nuno Melo, ja Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Milan Zver, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Marisa Matias, Max Andersson, Lampros Fountoulis, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, António Marinho e Pinto, Georgios Epitideios ja Anneli Jäätteenmäki.

Sõna võtsid Danuta Maria Hübner ja Pedro Silva Pereira.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.2.2018 protokollipunkt 7.2.

Viimane päevakajastamine: 19. september 2018Õigusalane teave