Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2054(INL)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0007/2018

Ingediende teksten :

A8-0007/2018

Debatten :

PV 07/02/2018 - 4
CRE 07/02/2018 - 4

Stemmingen :

PV 07/02/2018 - 7.2
CRE 07/02/2018 - 7.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0029

Notulen
Woensdag 7 februari 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave

4. Samenstelling van het Europees Parlement (debat)
CRE

Verslag over de samenstelling van het Europees Parlement [2017/2054(INL)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteurs: Danuta Maria Hübner en Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

Danuta Maria Hübner en Pedro Silva Pereira geven toelichting bij het verslag

Het woord wordt gevoerd door György Schöpflin, namens de PPE-Fractie, Mercedes Bresso, namens de S&D-Fractie, Kazimierz Michał Ujazdowski, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Georg Mayer, namens de ENF-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, Paulo Rangel, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Anderson, Pascal Durand, Jörg Meuthen, Laurenţiu Rebega, Diane James, Markus Pieper, Ramón Jáuregui Atondo, Ulrike Trebesius, Charles Goerens, João Ferreira, Josep-Maria Terricabras, Bill Etheridge, Gilles Lebreton, Mairead McGuinness, Claudia Țapardel, Anneleen Van Bossuyt, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Miapetra Kumpula-Natri, Nils Torvalds, Miguel Urbán Crespo, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Richard Sulík, Cristian Dan Preda, Evelyn Regner, Othmar Karas, Monika Beňová, Jérôme Lavrilleux, Paul Tang, Dubravka Šuica, Alfred Sant en Michaela Šojdrová.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Hilde Vautmans, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Michaela Šojdrová, die hierop ingaat, Andrejs Mamikins, Elmar Brok, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Nuno Melo, en Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Milan Zver, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Marisa Matias, Max Andersson, Lampros Fountoulis, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, António Marinho e Pinto, Georgios Epitideios en Anneli Jäätteenmäki.

Het woord wordt gevoerd door Danuta Maria Hübner en Pedro Silva Pereira.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.2 van de notulen van 7.2.2018.

Laatst bijgewerkt op: 19 september 2018Juridische mededeling