Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2054(INL)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0007/2018

Texte depuse :

A8-0007/2018

Dezbateri :

PV 07/02/2018 - 4
CRE 07/02/2018 - 4

Voturi :

PV 07/02/2018 - 7.2
CRE 07/02/2018 - 7.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0029

Proces-verbal
Miercuri, 7 februarie 2018 - StrasbourgEdiţie definitivă

4. Componența Parlamentului European (dezbatere)
CRE

Raport privind componența Parlamentului European [2017/2054(INL)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportori: Danuta Maria Hübner și Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

Danuta Maria Hübner și Pedro Silva Pereira și-au prezentat raportul.

Au intervenit: György Schöpflin, în numele Grupului PPE, Mercedes Bresso, în numele Grupului S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Georg Mayer, în numele Grupului ENF, Diane Dodds, neafiliată, Paulo Rangel, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Anderson, Pascal Durand, Jörg Meuthen, Laurenţiu Rebega, Diane James, Markus Pieper, Ramón Jáuregui Atondo, Ulrike Trebesius, Charles Goerens, João Ferreira, Josep-Maria Terricabras, Bill Etheridge, Gilles Lebreton, Mairead McGuinness, Claudia Țapardel, Anneleen Van Bossuyt, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Miapetra Kumpula-Natri, Nils Torvalds, Miguel Urbán Crespo, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Richard Sulík, Cristian Dan Preda, Evelyn Regner, Othmar Karas, Monika Beňová, Jérôme Lavrilleux, Paul Tang, Dubravka Šuica, Alfred Sant și Michaela Šojdrová.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit: Hilde Vautmans, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Michaela Šojdrová, care a răspuns, Andrejs Mamikins, Elmar Brok, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Nuno Melo, și Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Milan Zver, Maria Grapini, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Marisa Matias, Max Andersson, Lampros Fountoulis, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, António Marinho e Pinto, Georgios Epitideios și Anneli Jäätteenmäki.

Au intervenit: Danuta Maria Hübner și Pedro Silva Pereira.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.2 al PV din 7.2.2018.

Ultima actualizare: 19 septembrie 2018Notă juridică