Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 7 lutego 2018 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu)
 4.Skład Parlamentu Europejskiego (debata)
 5.Przegląd porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską (debata)
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Głosowanie
  7.1.Wcześniejsze odwołanie ze stanowiska wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (Ryszarda Czarneckiego) (głosowanie)
  7.2.Skład Parlamentu Europejskiego (głosowanie)
  7.3.Przegląd porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską (głosowanie)
  7.4.Zautomatyzowana wymiana danych w Portugalii w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.5.Ochrona i przeciwdziałanie dyskryminowaniu obywateli UE należących do mniejszości w państwach członkowskich UE (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.6.Sprzeciw wobec aktu delegowanego: Dodanie Sri Lanki, Trynidadu i Tobago oraz Tunezji do wykazu krajów trzecich wysokiego ryzyka (głosowanie)
  7.7.Zero tolerancji dla okaleczania narządów płciowych kobiet (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Skład komisji
 13.Konsekwencje pogłębiania się nierówności społeczno-gospodarczych dla obywateli europejskich (debata na aktualny temat)
 14.Reforma prawa wyborczego Unii Europejskiej (debata)
 15.Zagrożenie dla praworządności w związku z reformą rumuńskiego wymiaru sprawiedliwości (debata)
 16.Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych ***I - Gwarancja UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii ***I
 17.Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (debata)
 18.Pogarszające się warunki działalności organizacji społeczeństwa obywatelskiego (debata)
 19.Sytuacja obrończyń praw człowieka oraz wsparcie udzielane im przez UE (debata)
 20.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 21.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 22.Składanie dokumentów
 23.Przesunięcie środków
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia
 25.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
 Załącznik 1 - Wcześniejsze odwołanie ze stanowiska wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (Ryszarda Czarneckiego)
Protokół (179 kb)
19/09/2018 17:46
  Lista obecności (63 kb)
20/02/2019 09:04
  Załącznik 1 (7 kb)
19/09/2018 17:46
 
Protokół (84 kb)
19/09/2018 17:46
  Lista obecności (11 kb)
20/02/2019 09:04
  Wyniki głosowania (30 kb)
31/12/2018 12:26
  Głosowanie imienne (99 kb)
20/12/2018 17:46
 
Protokół (310 kb)
19/09/2018 17:46
  Lista obecności (64 kb)
20/02/2019 09:04
  Wyniki głosowania (499 kb)
31/12/2018 12:26
  Głosowanie imienne (1440 kb)
20/12/2018 17:46
Ostatnia aktualizacja: 19 września 2018Informacja prawna