Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 8 februarie 2018 - Strasbourg

2. Situația actuală a drepturilor omului în Turcia (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația actuală a drepturilor omului în Turcia (2017/2527(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 6 februarie 2018 (punctul 15 al PV din 6.2.2018).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Marcel de Graaff, Mario Borghezio, Harald Vilimsky și Matteo Salvini, în numele Grupului ENF, referitoare la situația actuală a drepturilor omului în Turcia (2018/2527(RSP)) (B8-0079/2018);

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil și Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR, referitoare la situația actuală a drepturilor omului în Turcia (2018/2527(RSP)) (B8-0082/2018);

—   Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Barbara Lochbihler, Ska Keller, Igor Šoltes și Josep-Maria Terricabras, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația recentă a drepturilor omului în Turcia (2018/2527(RSP)) (B8-0084/2018);

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano și Knut Fleckenstein, în numele Grupului S&D, referitoare la situația actuală a drepturilor omului în Turcia (2018/2527(RSP)) (B8-0091/2018);

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația actuală a drepturilor omului în Turcia (2018/2527(RSP)) (B8-0092/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, referitoare la situația actuală a drepturilor omului în Turcia (2018/2527(RSP)) (B8-0095/2018);

—   Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas și Xabier Benito Ziluaga, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația actuală a drepturilor omului în Turcia (2018/2527(RSP)) (B8-0097/2018);

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa și Bogdan Andrzej Zdrojewski, în numele Grupului PPE, referitoare la situația actuală a drepturilor omului în Turcia (2018/2527(RSP)) (B8-0103/2018).

Vot: punctul 12.10 al PV din 8.2.2018.

Ultima actualizare: 24 mai 2018Notă juridică