Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2561(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0109/2018

Debatter :

PV 08/02/2018 - 8.2
CRE 08/02/2018 - 8.2

Omröstningar :

PV 08/02/2018 - 12.2

Antagna texter :

P8_TA(2018)0035

Protokoll
Torsdagen den 8 februari 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

8.2. Avrättningar i Egypten
CRE

Resolutionsförslag B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 och B8-0116/2018 (2018/2561(RSP))

Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Marietje Schaake, Soraya Post och Marie-Christine Vergiat redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Lívia JÁRÓKA
Vice talman

Talare: Pier Antonio Panzeri för S&D-gruppen, Anders Primdahl Vistisen för ECR-gruppen, Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Josef Weidenholzer, Lynn Boylan och Neena Gill.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Isabella De Monte och Stanislav Polčák.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.2 i protokollet av den 8.2.2018.

Senaste uppdatering: 24 maj 2018Rättsligt meddelande