Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2562(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0100/2018

Συζήτηση :

PV 08/02/2018 - 8.3
CRE 08/02/2018 - 8.3

Ψηφοφορία :

PV 08/02/2018 - 12.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0036

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

8.3. Παιδική δουλεία στην Αϊτή
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 και B8-0110/2018 (2018/2562(RSP))

Οι Jadwiga Wiśniewska, Michèle Rivasi, Bogdan Brunon Wenta, Catherine Bearder, Elena Valenciano και Maria Lidia Senra Rodríguez παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Tomáš Zdechovský, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Norbert Neuser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Urmas Paet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Marlene Mizzi, Ignazio Corrao και Fabio Massimo Castaldo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Νότης Μαριάς, José Inácio Faria, Bernd Lucke, Stanislav Polčák και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.2.2018.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.28 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών)

Τελευταία ενημέρωση: 24 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου