Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. vasario 8 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

8. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2018 02 07 protokolo 2 punktas)


8.1. Rusija, Ojubo Titijevo ir Žmogaus teisių centro „Memorial“ byla

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 ir B8-0106/2018 (2018/2560(RSP))

Heidi Hautala, Kosma Złotowski, Tunne Kelam, Petras Auštrevičius, Soraya Post ir Helmut Scholz pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Francisco Assis S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu, Jaromír Štětina, Marietje Schaake, Pavel Svoboda ir Csaba Sógor.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 02 08 protokolo 12.1 punktas


8.2. Mirties bausmės vykdymas Egipte

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 ir B8-0116/2018 (2018/2561(RSP))

Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Marietje Schaake, Soraya Post ir Marie-Christine Vergiat pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo Seán Kelly PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Lívia JÁRÓKA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu, Anders Primdahl Vistisen ECR frakcijos vardu, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Josef Weidenholzer, Lynn Boylan ir Neena Gill.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Isabella De Monte ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 02 08 protokolo 12.2 punktas


8.3. Vaikų vergija Haityje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 ir B8-0110/2018 (2018/2562(RSP))

Jadwiga Wiśniewska, Michèle Rivasi, Bogdan Brunon Wenta, Catherine Bearder, Elena Valenciano ir Maria Lidia Senra Rodríguez pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Tomáš Zdechovský PPE frakcijos vardu, Norbert Neuser S&D frakcijos vardu, Urmas Paet ALDE frakcijos vardu, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu, Mireille D'Ornano EFDD frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Marlene Mizzi, Ignazio Corrao ir Fabio Massimo Castaldo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, José Inácio Faria, Bernd Lucke, Stanislav Polčák ir Seán Kelly.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 02 08 protokolo 12.3 punktas

(Posėdis nutrauktas 11 val. 28 min., kol laukiama balsavimo).

Atnaujinta: 2018 m. gegužės 24 d.Teisinis pranešimas