Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2560(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0096/2018

Debaty :

PV 08/02/2018 - 8.1
CRE 08/02/2018 - 8.1

Głosowanie :

PV 08/02/2018 - 12.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0034

Protokół
Czwartek, 8 lutego 2018 r. - Strasburg

12.1. Rosja – sprawa Ojuba Titiewa i Centrum Praw Człowieka „Memoriał” (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 i B8-0106/2018 (2018/2560(RSP)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0096/2018

(zastępujący B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 i B8-0106/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Anna Maria Corazza Bildt, Deirdre Clune, Seán Kelly, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Željana Zovko, Stanislav Polčák, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, w imieniu grupy ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, au nom du groupe GUE/NGL;

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Florent Marcellesi, Davor Škrlec, w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2018)0034)

Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2018Informacja prawna