Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 8 февруари 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия

12.4. Поименен състав на специалната комисия относно процедурата на Съюза по разрешаване на пестицидите (гласуване)

Поименен състав на специалната комисия относно процедурата на Съюза по разрешаване на пестицидите (2018/2535(RSP))

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПОИМЕНЕН СЪСТАВ НА СПЕЦИАЛНАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО ПРОЦЕДУРАТА НА СЪЮЗА ПО РАЗРЕШАВАНЕ НА ПЕСТИЦИДИ

Обявено за одобрено (приложение 1 от протокола от 8.2.2018 г)

Последно осъвременяване: 24 май 2018 г.Правна информация