Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 8. helmikuuta 2018 - StrasbourgLopullinen painos

12.6. Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Keskitetyn järjestelmän perustaminen sellaisten jäsenvaltioiden tunnistamiseksi, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden tuomioita koskevia tietoja eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) täydentämiseksi ja tukemiseksi ***I (äänestys)
CRE

Mietintö Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi niiden jäsenvaltioiden määrittämistä koskevan keskitetyn järjestelmän perustamisesta, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden rikostuomioita koskevia tietoja, eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS-TCN-järjestelmä) täydentämiseksi ja tukemiseksi ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)) - Esittelijä: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖS ALOITTAA TOIMIELINTEN VÄLISET NEUVOTTELUT

Hyväksyttiin

Puheenvuorot:

ennen äänestystä Helga Stevens (esittelijän sijainen) ja João Pimenta Lopes.

Päivitetty viimeksi: 24. toukokuuta 2018Oikeudellinen huomautus