Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 8 februarie 2018 - StrasbourgEdiţie definitivă

12.6. Instituirea unui sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (TCN), destinat să completeze și să sprijine sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (sistemul ECRIS-TCN) ***I (vot)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlementului European și al Consiliului de instituire a unui sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (TCN), destinat să completeze și să sprijine sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (sistemul ECRIS-TCN), și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)) - Raportor: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

DECIZIE DE INIȚIERE A NEGOCIERILOR INTERINSTITUȚIONALE

Aprobat

Intervenții

Helga Stevens (supleanta raportorului) și João Pimenta Lopes, înaintea votării.

Ultima actualizare: 24 mai 2018Notă juridică