Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2527(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0082/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 08/02/2018 - 12.10
CRE 08/02/2018 - 12.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0040

Protokol
Torsdag den 8. februar 2018 - Strasbourg

12.10. Den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet (afstemning)
CRE

Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet (2018/2527(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 6. februar 2018 (punkt 15 i protokollen af 6.2.2018).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslagene den 8. februar 2018 (punkt 2 i protokollen af 8.2.2018).

Forslag til beslutning B8-0079/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 og B8-0103/2018 (2018/2527(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0082/2018

(erstatter B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 og B8-0103/2018):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, for PPE-Gruppen;

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, for S&D-Gruppen;

—   Anders Primdahl Vistisen, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, for ECR-Gruppen;

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen;

—   Takis Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, for GUE/NGL-Gruppen;

—   Rebecca Harms, Terry Reintke, Bodil Valero, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0040)

(Forslag til beslutning B8-0079/2018 bortfaldt).

Indlæg

Miapetra Kumpula-Natri havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 8 i det fælles beslutningsforslag RC-B8-0082/2018. Ændringsforslaget blev godtaget.

Seneste opdatering: 24. maj 2018Juridisk meddelelse