Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2527(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0082/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 08/02/2018 - 12.10
CRE 08/02/2018 - 12.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0040

Protokols
Ceturtdiena, 2018. gada 8. februāris - Strasbūra

12.10. Pašreizējais stāvoklis cilvēktiesību jomā Turcijā (balsošana)
CRE

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Pašreizējais stāvoklis cilvēktiesību jomā Turcijā (2018/2527(RSP)).

Debates notika 2018. gada 6. februārī (6.2.2018. protokola 15. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem paziņoja 2018. gada 8. februārī (8.2.2018. protokola 2. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0079/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 un B8-0103/2018 (2018/2527(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0082/2018

(aizstāj B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 un B8-0103/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa, Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE grupas vārdā;

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein S&D grupas vārdā;

—   Anders Primdahl Vistisen, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jan Zahradil, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā;

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Takis Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā;

—   Rebecca Harms, Terry Reintke, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2018)0040).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0079/2018 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Miapetra Kumpula-Natri ierosināja mutisku grozījumu kopīgā rezolūcijas priekšlikuma RC-B8-0082/2018 8. punktam. Ierosinātais grozījums tika pieņemts.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. maijsJuridisks paziņojums