Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2968(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0070/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/02/2018 - 12.13
CRE 08/02/2018 - 12.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0043

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο

12.13. Διατάξεις για τη θερινή ώρα (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0070/2018 και B8-0071/2018 (2017/2968(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0070/2018

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0043)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0071/2018 καταπίπτει.)

Τελευταία ενημέρωση: 24 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου