Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Čtvrtek, 8. února 2018 - ŠtrasburkKonečné znění
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Současná situace v oblasti lidských práv v Turecku (předložené návrhy usnesení)
 3.Situace ve Venezuele (předložené návrhy usnesení)
 4.Situace agentury UNRWA (předložené návrhy usnesení)
 5.Předložení dokumentů
 6.Petice
 7.Úprava letního času (rozprava)
 8.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  8.1.Rusko, případ Ojuba Titijeva a Středisko pro ochranu lidských práv Memoriál
  8.2.Popravy v Egyptě
  8.3.Dětské otroctví na Haiti
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Prohlášení předsednictví
 11.Složení Parlamentu
 12.Hlasování
  12.1.Rusko, případ Ojuba Titijeva a Středisko pro ochranu lidských práv Memoriál (hlasování)
  12.2.Popravy v Egyptě (hlasování)
  12.3.Dětské otroctví na Haiti (hlasování)
  12.4.Jmenovité složení zvláštního výboru pro postup Unie pro povolování pesticidů (hlasování)
  12.5.Sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel ***I (hlasování)
  12.6.Zavedení centralizovaného systému pro identifikaci členských států, které mají informace o odsouzení státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, za účelem doplnění a podpory Evropského informačního systému rejstříků trestů (ECRIS–TCN) ***I (hlasování)
  12.7.Záruční fond pro vnější vztahy ***I (hlasování)
  12.8.Záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii ***I (hlasování)
  12.9.Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky (hlasování)
  12.10.Současná situace v oblasti lidských práv v Turecku (hlasování)
  12.11.Situace ve Venezuele (hlasování)
  12.12.Situace agentury UNRWA (hlasování)
  12.13.Úprava letního času (hlasování)
 13.Vysvětlení hlasování
 14.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 15.Pokračování denního zasedání
 16.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 17.Závažné interpelace (rozprava)
 18.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 19.Předání textů přijatých během zasedání
 20.Termín příštího dílčího zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 22.Přerušení zasedání
 Prezenční listina
 Příloha 1 – Jmenovité složení zvláštního výboru pro postup Unie pro povolování pesticidů
Zápis
Konečné znění (216 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (57 kb)
  Příloha 1
Konečné znění (2 kb)
 
Zápis
Konečné znění (87 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (11 kb)
  Výsledky hlasování
Konečné znění (30 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (45 kb)
 
Zápis
Konečné znění (281 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (63 kb)
  Výsledky hlasování
Konečné znění (500 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (806 kb)
Poslední aktualizace: 24. května 2018Právní upozornění