Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 8. veebruar 2018 - StrasbourgLõplik väljaanne
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste hetkeolukord Türgis (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.Olukord Venezuelas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsiooni olukord (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Esitatud dokumendid
 6.Petitsioonid
 7.Suveaja kord (arutelu)
 8.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  8.1.Venemaa, Ojub Titijevi ja inimõiguste keskuse Memorial juhtum
  8.2.Hukkamised Egiptuses
  8.3.Laste orjus Haitis
 9.Istungi jätkamine
 10.Presidentuuri teadaanne
 11.Parlamendi koosseis
 12.Hääletused
  12.1.Venemaa, Ojub Titijevi ja inimõiguste keskuse Memorial juhtum (hääletus)
  12.2.Hukkamised Egiptuses (hääletus)
  12.3.Laste orjus Haitis (hääletus)
  12.4.Pestitsiidele ELi lubade andmise korda käsitleva erikomisjoni nimeline koosseis (hääletus)
  12.5.Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Uute raskeveokite CO2-heite ja kütusekulu seire ja aruandlus ***I (hääletus)
  12.6.Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Kesksüsteemi loomine nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, et täiendada ja toetada Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS-TCN-süsteem) ***I (hääletus)
  12.7.Välistegevuse tagatisfond ***I (hääletus)
  12.8.ELi tagatis Euroopa Investeerimispangale liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantstehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks ***I (hääletus)
  12.9.Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruanne (hääletus)
  12.10.Inimõiguste hetkeolukord Türgis (hääletus)
  12.11.Olukord Venezuelas (hääletus)
  12.12.ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsiooni olukord (hääletus)
  12.13.Suveaja kord (hääletus)
 13.Selgitused hääletuse kohta
 14.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 15.Istungi jätkamine
 16.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 17.Põhjalikumad arupärimised (arutelu)
 18.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 19.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 20.Järgmiste istungite ajakava
 21.Istungi lõpp
 22.Istungjärgu vaheaeg
 Kohalolijate nimekiri
 1. lisa - Pestitsiididele ELi lubade andmise korda käsitleva erikomisjoni nimeline koosseis
Protokoll
Lõplik väljaanne (211 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (57 kb)
  1 lisa
Lõplik väljaanne (2 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (86 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (11 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (40 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (48 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (276 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (62 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (479 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (737 kb)
Viimane päevakajastamine: 24. mai 2018Õigusalane teave