Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0392(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0021/2018

Внесени текстове :

A8-0021/2018

Разисквания :

PV 28/02/2018 - 21
CRE 28/02/2018 - 21

Гласувания :

PV 01/03/2018 - 8.7
CRE 01/03/2018 - 8.7
Обяснение на вота
PV 13/03/2019 - 11.14

Приети текстове :

P8_TA(2018)0049
P8_TA(2019)0178

Протокол
Сряда, 28 февруари 2018 г. - БрюкселОкончателна версия

21. Определяне, представяне и етикетиране на спиртни напитки и защита на техните географски указания ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определянето, представянето и етикетирането на спиртни напитки, използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на други храни и защитата на географските указания на спиртни напитки [COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Pilar Ayuso представи доклада.

Изказа се Phil Hogan (член на Комисията).

Изказаха се: Nicola Danti (докладчик по становището на комисията INTA), Sofia Ribeiro (докладчик по становището на комисията AGRI), Renate Sommer, от името на групата PPE, Susanne Melior, от името на групата S&D, Ulrike Müller, от името на групата ALDE, Lynn Boylan, от името на групата GUE/NGL, Marco Zullo, от името на групата EFDD, Seán Kelly, Pavel Poc, Herbert Dorfmann, Carlos Zorrinho, Dubravka Šuica и Miroslav Mikolášik.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Michaela Šojdrová.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Clara Eugenia Aguilera García, Marc Tarabella, Notis Marias, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică и Georgios Epitideios.

Изказаха се: Phil Hogan и Pilar Ayuso.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.7 от протокола от 1.3.2018 г.

Последно осъвременяване: 24 май 2018 г.Правна информация