Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0392(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0021/2018

Teksty złożone :

A8-0021/2018

Debaty :

PV 28/02/2018 - 21
CRE 28/02/2018 - 21

Głosowanie :

PV 01/03/2018 - 8.7
CRE 01/03/2018 - 8.7
Wyjaśnienia do głosowania
PV 13/03/2019 - 11.14

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0049
P8_TA(2019)0178

Protokół
Środa, 28 lutego 2018 r. - BrukselaWersja ostateczna

21. Definicja, prezentacja i etykietowanie napojów spirytusowych oraz ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie definicji, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych oraz ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych [COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Pilar Ayuso przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Phil Hogan (członek Komisji).

Głos zabrali: Nicola Danti (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Sofia Ribeiro (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Renate Sommer w imieniu grupy PPE, Susanne Melior w imieniu grupy S&D, Ulrike Müller w imieniu grupy ALDE, Lynn Boylan w imieniu grupy GUE/NGL, Marco Zullo w imieniu grupy EFDD, Seán Kelly, Pavel Poc, Herbert Dorfmann, Carlos Zorrinho, Dubravka Šuica i Miroslav Mikolášik.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrała Michaela Šojdrová.

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Clara Eugenia Aguilera García, Marc Tarabella, Notis Marias, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică i Georgios Epitideios.

Głos zabrali: Phil Hogan i Pilar Ayuso.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.7 protokołu z dnia 1.3.2018.

Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2018Informacja prawna