Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2125(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0025/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0025/2018

Συζήτηση :

PV 28/02/2018 - 22
CRE 28/02/2018 - 22

Ψηφοφορία :

PV 01/03/2018 - 8.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0056

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

22. Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ το 2016 (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ το 2016 [2017/2125(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Frank Engel (A8-0025/2018)

Ο Frank Engel παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Anna Záborská, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Cécile Kashetu Kyenge, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Ελευθέριος Συναδινός, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Udo Voigt, Carlos Coelho και Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Νότης Μαριάς, Ramon Tremosa i Balcells, Kateřina Konečná και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Frank Engel.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.3.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου