Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2115(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0014/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0014/2018

Συζήτηση :

PV 28/02/2018 - 26
CRE 28/02/2018 - 26

Ψηφοφορία :

PV 01/03/2018 - 8.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0057

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

26. Προοπτικές και προκλήσεις για τον τομέα μελισσοκομίας στην ΕΕ (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τις προοπτικές και προκλήσεις για τον τομέα μελισσοκομίας στην ΕΕ [2017/2115(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

Ο Norbert Erdős παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Mireille D'Ornano (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Daniel Buda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Momchil Nekov, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ulrike Müller, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Molly Scott Cato, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Zullo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marijana Petir, Jean-Paul Denanot, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Czesław Adam Siekierski, Pavel Poc και Daciana Octavia Sârbu.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Othmar Karas, Maria Gabriela Zoană, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνουν οι Phil Hogan και Norbert Erdős.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.3.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου