Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 28 februari 2018 - Brussel
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaringen van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement (indiening van voordrachten)
 6.Samenstelling Parlement
 7.Onderzoek geloofsbrieven
 8.Samenstelling fracties
 9.Samenstelling commissies en delegaties
 10.Négociations avant la première lecture du Parlement (article 69 quater du règlement)
 11.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 12.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 13.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 14.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 15.Ingekomen stukken
 16.Regeling van de werkzaamheden
 17.Humanitaire situatie in Syrië, met name in Ghouta (debat)
 18.Informele bijeenkomst van de Europese Raad van 23 februari 2018 (debat)
 19.Besluit van de Commissie om de procedure van artikel 7, lid 1, VEU in te leiden ten aanzien van de situatie in Polen (debat)
 20.Prioriteiten van de EU voor de zittingen van de VN-Mensenrechtenraad in 2018 (debat)
 21.Definitie, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken ***I (debat)
 22.Situatie van de grondrechten in de EU in 2016 (debat)
 23.Werkzaamheden en erfenis van het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (debat)
 24.Verboden lobbyactiviteiten van voormalig Commissievoorzitter Barroso, zoals de ontmoeting met commissaris Katainen (debat)
 25.Verwijdering van verscheidene derde landen uit de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden (debat)
 26.Vooruitzichten en uitdagingen voor de bijenteeltsector in de EU (debat)
 27.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 28.Agenda van de volgende vergadering
 29.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (165 kb)
24/05/2018 17:24
  Presentielijst (53 kb)
20/02/2019 08:56
 
Notulen (76 kb)
24/05/2018 17:24
  Presentielijst (11 kb)
20/02/2019 08:56
  Hoofdelijke stemming (24 kb)
20/12/2018 20:06
 
Notulen (260 kb)
24/05/2018 17:24
  Presentielijst (60 kb)
20/02/2019 08:56
  Hoofdelijke stemming (394 kb)
20/12/2018 20:06
Laatst bijgewerkt op: 24 mei 2018Juridische mededeling