Indeks 
Zapisnik
PDF 251kWORD 75k
Srijeda, 28. veljače 2018. - BruxellesZavršno izdanje
1.Nastavak zasjedanja
 2.Otvaranje dnevne sjednice
 3.Izjave Predsjedništva
 4.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 5.Izbor potpredsjednika Europskog parlamenta (podnošenje kandidatura)
 6.Sastav Parlamenta
 7.Provjera valjanosti mandata
 8.Sastav klubova zastupnika
 9.Sastav odbora i izaslanstava
 10.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)
 11.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 12.Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta
 13.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 14.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 15.Podnošenje dokumenata
 16.Plan rada
 17.Humanitarno stanje u Siriji, posebno u Guti (rasprava)
 18.Neformalni sastanak Europskog vijeća 23. veljače 2018. (rasprava)
 19.Odluka Komisije o aktiviranju članka 7. stavka 1. UEU-a u pogledu situacije u Poljskoj (rasprava)
 20.Prioriteti EU-a za sjednice Vijeća UN-a za ljudska prava 2018. (rasprava)
 21.Definicija, prezentiranje i označivanje jakih alkoholnih pića i zaštita njihovih oznaka zemljopisnog podrijetla ***I (rasprava)
 22.Stanje temeljnih prava u EU-u u 2016. (rasprava)
 23.Rad i naslijeđe Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (rasprava)
 24.Zabranjene lobističke aktivnosti bivšeg predsjednika Komisije Barrosa, primjerice susret s povjerenikom Katainenom (rasprava)
 25.Brisanje nekoliko trećih zemalja s EU-ova popisa nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe (rasprava)
 26.Mogućnosti i izazovi za pčelarski sektor EU-a (rasprava)
 27.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 28.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 29.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Nastavlja se sjednica koja je prekinuta u četvrtak, 8. veljače 2018.


2. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 15:04 h.


3. Izjave Predsjedništva

Predsjednik je dao izjavu u kojoj je strogo osudio ubojstvo slovačkog istraživačkog novinara Jána Kuciaka i njegove djevojke.

U Parlamentu je održana minuta šutnje.

Predsjednik je u ime Parlamenta osudio činjenicu da je Boko Haram oteo stotinjak djevojaka na sjeveroistoku Nigerije.

Predsjednik je obavijestio Parlament da se obratio bugarskoj vladi kako bi zaštitio pravo na slobodno izražavanje Ska Keller, supredsjednice Kluba zastupnika Verts/ALE-a, u vezi s incidentom u koji je upleten potpredsjednik bugarske vlade Valeri Simeonov.

Govorili su: Bruno Gollnisch, Cécile Kashetu Kyenge, Lefteris Christoforou i Liliana Rodrigues.


4. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


5. Izbor potpredsjednika Europskog parlamenta (podnošenje kandidatura)

Predsjednik je u skladu s člankom 15. Poslovnika izjavio da je primio sljedeće kandidature za slobodno mjesto potpredsjednika Europskog parlamenta:

- Zdzisław Krasnodębski, kojeg je predložio Klub zastupnika ECR-a,

- Indrek Tarand, kojeg su predložili zastupnici koji dosežu barem niski prag.

Izbor će se održati sutra, u četvrtak 1. ožujka 2018. u 11:30 (točka 8.1 zapisnika od 1.3.2018.).


6. Sastav Parlamenta

Nadležna finska tijela izvijestila su da je Hannu Takkula imenovanom članom Europskog revizorskog suda s učinkom od 1. ožujka 2018.

Govorio je Hannu Takkula.

°
° ° °

Nadležna španjolska, finska i latvijska tijela izvijestila su da su u Europski parlament izabrani Ana Miranda, Elsi Katainen i Miroslavs Mitrofanovs, s učinkom od 28. veljače, 1. ožujka i 5. ožujka 2018., kao zamjene za Iosua Juaristija Abaunza, Hannua Takkulu i Tatjanu Ždanoku.

Parlament prima na znanje njihov izbor.

Sukladno s člankom 3. stavkom 2. Poslovnika, dok se ne provjere valjanosti zastupničkih mandata ili donese odluka o mogućem sporu, Ana Miranda, Elsi Katainen i Miroslavs Mitrofanovs sudjeluju na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja im uz to pripadaju pod uvjetom da su prethodno izjavili da ne obnašaju dužnost nespojivu s dužnošću zastupnika u Europskom parlamentu.

°
° ° °

Janusz Korwin-Mikke pisanim je putem podnio ostavku na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 2. ožujka 2018.

U skladu s člankom 4. stavcima 1. i 2. Poslovnika, Parlament utvrđuje slobodno zastupničko mjesto od tog datuma i o tome obavještava nadležno nacionalno tijelo.


7. Provjera valjanosti mandata

Na prijedlog odbora JURI Parlament potvrđuje valjanost mandata zastupnika Geoffroyja Didiera i Gabriele Zoane, s učinkom od 1. prosinca 2017. i 30. siječnja 2018.


8. Sastav klubova zastupnika

David Borrelli od 13. veljače 2018. više nije član Kluba zastupnika EFDD-a. Zauzima mjesto među nezavisnim zastupnicima.

Rikke Karlsson od 21. veljače 2018. više nije članica Kluba zastupnika ECR-a. Zauzima mjesto među nezavisnim zastupnicima.

Julie Girling i Richard Ashworth od 28. veljače 2018. više nisu članovi Kluba zastupnika ECR-a i pridružuju se Klubu zastupnika PPE-a.


9. Sastav odbora i izaslanstava

Parlament na zahtjev klubova zastupnika PPE-a, GUE/NGL-a i ENF-a odobrava sljedeća imenovanja:

Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom: Geoffroy Didier

Odbor JURI: Ana Miranda umjesto Jiříja Maštálke

Izaslanstvo za odnose s SAD-om: Ana Miranda

Odbor AGRI: Jacques Colombier

Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Turske: Jacques Colombier.


10. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)

Predsjednik objavljuje odluke nekoliko odbora o stupanju u međuinstitucijske pregovore, u skladu s člankom 69.c stavkom 1. Poslovnika:

- Odbor IMCO, na temelju izvješća o izmijenjenom prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima ugovora o prodaji robe na internetu i drugoj prodaji robe na daljinu, kojom se izmjenjuje Uredba (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i Direktiva 2009/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i stavlja izvan snage Direktiva 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – 2015/0288(COD)). Izvjestitelj: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

- Odbor ITRE, na temelju izvješća o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije (preinaka) (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)). Izvjestitelj: Krišjānis Kariņš (A8-0044/2018)

- Odbor ITRE, na temelju izvješća o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o unutarnjem tržištu električne energije (preinaka) (COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD)). Izvjestitelj: Krišjānis Kariņš (A8-0042/2018)

- Odbor ITRE, na temelju izvješća o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora (preinaka) (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)). Izvjestitelj: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

- Odbor ITRE, na temelju izvješća o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pripremljenosti za rizike u sektoru električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2005/89/EZ (COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD)). Izvjestitelj: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

- Odbor ITRE, na temelju izvješća o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane radi potpore konkurentnosti i inovacijskoj sposobnosti obrambene industrije EU-a (COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)). Izvjestiteljica: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

U skladu s člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika, zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag mogu u pisanom obliku zatražiti, do sutra u ponoć, četvrtak 1. ožujka, da se glasuje o odluci odbora o stupanju u pregovore.

Pregovori mogu započeti bilo kada nakon isteka tog roka ako nije podnesen zahtjev da se o odluci o stupanju u pregovore glasuje u Parlamentu.


11. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da je zajedno s predsjednikom Vijeća u srijedu, 28. veljače 2018., potpisao sljedeći akt donesen u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o rješavanju pitanja neopravdanoga geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni uredbi (EZ) br. 2006/2004 i (EU) 2017/2394 i Direktive 2009/22/EZ (00064/2017/LEX - C8-0041/2018 - 2016/0152(COD))


12. Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacije Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju stajališta i rezolucija koje je Europski parlament usvojio tijekom sjednica u rujnu, studenom (I. i II.) i prosincu 2017. dostupne su na internetskoj stranici Europarl.


13. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga V. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjevâ za odstranjivanje specificiranog rizičnog materijala u malih preživača (D048017/06 - 2018/2588(RPS) - rok: 20. svibnja 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o utvrđivanju metodoloških načela za procjenu rizika i preporuke za upravljanje rizikom iz Uredbe (EZ) br. 470/2009 (D054961/02 - 2018/2581(RPS) - rok: 14. svibnja 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 847/2000 u pogledu definicije pojma „sličan lijek” (D055089/02 - 2018/2582(RPS) - rok: 14. svibnja 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI


14. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća uspostavom referentnih laboratorija Europske unije za organizme štetne za bilje (C(2018)00595 - 2018/2577(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 7. veljače 2018.

upućeno nadležnom odboru: ENVI, AGRI (članak 54. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 167/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve u pogledu učinka na okoliš i učinkovitosti pogonskih jedinica vozila za poljoprivredu i šumarstvo i njihovih motora te o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/96 (C(2018)00721 - 2018/2580(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 12. veljače 2018.

upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 673/2005 o uvođenju dodatnih carina na uvoze za određene proizvode podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država (C(2018)00775 - 2018/2586(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 19. veljače 2018.

upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o utvrđivanju zajedničkih sigurnosnih metoda za nadzor koji provode nacionalna tijela nadležna za sigurnost nakon izdavanja jedinstvene potvrde o sigurnosti ili uvjerenja o sigurnosti u skladu s Direktivom (EU) 2016/798 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU) br. 1077/2012 (C(2018)00860 - 2018/2585(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 16. veljače 2018.

upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/68 u pogledu zahtjeva koji se odnose na protublokirajuće kočne sustave, visokotlačne uređaje za pohranjivanje energije i hidrauličke spojeve s jednim vodom (C(2018)00862 - 2018/2583(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 15. veljače 2018.

upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni i ispravku Delegirane uredbe (EU) 2015/208 o dopuni Uredbe (EU) br. 167/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve funkcionalne sigurnosti vozila za homologaciju vozila za poljoprivredu i šumarstvo (C(2018)00863 - 2018/2584(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 15. veljače 2018.

upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana odluka Komisije o primjenjivim sustavima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava konstrukcijskih sendvič-panela s metalnom oblogom u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2018)00884 - 2018/2587(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 19. veljače 2018.

upućeno nadležnom odboru: IMCO

Nacrt delegiranog akta kojemu je produžen rok za ulaganje prigovora:

- Delegirana uredba Komisije o ključnim elementima ugovora o pohrani podataka koji se sklapaju u okviru sustava sljedivosti duhanskih proizvoda C(2017)08415 - 2017/3026(DEA)

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 15. prosinca 2017.

Produženje roka za ulaganje prigovora: 2 dodatna mjeseca na zahtjev Europskog parlamenta

upućeno nadležnom odboru: ENVI


15. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (granice i vize) i o izmjeni Odluke Vijeća 2004/512/EZ, Uredbe (EZ) br. 767/2008, Odluke Vijeća 2008/633/PUP, Uredbe (EU) 2016/399 i Uredbe (EU) 2017/2226 (COM(2017)0793 - C8-0002/2018 - 2017/0351(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET, BUDG

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (policijska i pravosudna suradnja, azil i migracije) (COM(2017)0794 - C8-0003/2018 - 2017/0352(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET, BUDG

- Nacrt provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju nove psihoaktivne tvari 1-(4-cijanobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-karboksamida (CUMYL-4CN-BINACA) kontrolnim mjerama (05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Nacrt provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju nove psihoaktivne tvari N-(1-amino-3-metil-1-oksobutan-2-il)-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamida (AB-CHMINACA) kontrolnim mjerama (05390/2018 - C8-0026/2018 - 2017/0341(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Nacrt provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju nove psihoaktivne tvari N-(4-fluorofenil)-2-metil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]propanamida (4-fluoroizobutirilfentanil) kontrolnim mjerama (05386/2018 - C8-0027/2018 - 2017/0339(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Nacrt provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju nove psihoaktivne tvari N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamida (ADB-CHMINACA) kontrolnim mjerama (05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Nacrt provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju nove psihoaktivne tvari N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]oksolan-2-karboksamida (tetrahidrofuranilfentanil; THF-F) kontrolnim mjerama (05395/2018 - C8-0029/2018 - 2017/0342(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Nacrt provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju nove psihoaktivne tvari metil-2-{[1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karbonil]amino}-3,3-dimetilbutanoata (5F-MDMB-PINACA) kontrolnim mjerama (05394/2018 - C8-0030/2018 - 2017/0346(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva Njemačke – EGF/2017/008DE/Goodyear (COM(2018)0061 - C8-0031/2018 - 2018/2025(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

- Nacrt provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju nove psihoaktivne tvari metil-1-(2-feniletil)-4-[fenil(propanoil)amino]piperidin-4-karboksilata (karfentanil) kontrolnim mjerama (05393/2018 - C8-0032/2018 - 2017/0345(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije i država članica, Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Kirgiske Republike, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (12564/2017 - C8-0033/2018 - 2017/0185(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

INTA

- Popis kandidata za zamjenu sedam članova Upravnog odbora Europske agencije za sigurnost hrane, koji je Komisija odobrila u siječnju 2018. (05638/2018 - C8-0035/2018 - 2018/0803(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Prijedlog u vezi s imenovanjem člana Jedinstvenog sanacijskog odbora i direktora za planiranje i odluke o sanaciji (N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Prijedlog uredbe vijeća o osnivanju Europskog zajedničkog poduzeća za računalstvo visokih performansi (COM(2018)0008 - C8-0037/2018 - 2018/0003(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

BUDG

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Iraka, s druge strane (10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

DEVE, INTA

2) odbora

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju bilateralnog sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o bonitetnim mjerama za osiguranje i reosiguranje (08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE)) – odbor ECON - Izvjestitelj: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju bruto nacionalnog dohotka po tržišnim cijenama (Uredba o BND-u) kojom se stavljaju izvan snage Direktiva Vijeća 89/130/EEZ, Euratom i Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1287/2003 (COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)) – odbor ECON - Izvjestitelj: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o praćenju emisija CO2 i potrošnje goriva novih teških vozila i o izvješćivanju o ta dva parametra (COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)) – odbor ENVI - Izvjestitelj: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi članku 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata u području pravosuđa kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom (COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)) – odbor JURI - Izvjestitelj: József Szájer (A8-0012/2018)

- Izvješće o mogućnostima i izazovima za pčelarski sektor EU-a (2017/2115(INI)) – odbor AGRI - Izvjestitelj: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana i o izmjeni uredbi (EU) br. 1095/2010, (EU) br. 648/2012 i (EU) 2015/2365 (COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)) – odbor ECON - Izvjestitelji: Jakob von Weizsäcker, Kay Swinburne (A8-0015/2018)

- * Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja u odnosu na prekogranične aranžmane o kojima se izvješćuje (COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)) – odbor ECON - Izvjestitelj: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi centraliziranog sustava za utvrđivanje država članica koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva (sustav ECRIS-TCN) za dopunu i potporu Europskom informacijskom sustavu kaznene evidencije te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1077/2011 (COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)) – odbor LIBE - Izvjestitelj: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

- Izvješće o bankovnoj uniji – godišnje izvješće za 2017. (2017/2072(INI)) – odbor ECON - Izvjestitelj: Sander Loones (A8-0019/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400(COD)) – odbor JURI - Izvjestitelj: József Szájer (A8-0020/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o definiciji, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića, upotrebi naziva jakih alkoholnih pića u prezentiranju i označivanju drugih prehrambenih proizvoda te zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića (COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)) – odbor ENVI - Izvjestitelj: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

- Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću o prioritetima EU-a za 62. sjednicu Komisije UN-a o statusu žena (2017/2194(INI)) – odbor FEMM - Izvjestiteljice: Ángela Vallina, Izaskun Bilbao Barandica (A8-0022/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2016/97 u pogledu datuma primjene mjera za prenošenje u nacionalna zakonodavstva država članica (COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD)) – odbor ECON - Izvjestitelj: Werner Langen (A8-0024/2018)

- Izvješće o stanju temeljnih prava u Europskoj uniji u 2016. godini (2017/2125(INI)) - odbor LIBE - Izvjestitelj: Frank Engel (A8-0025/2018)

- * Izvješće o predloženom imenovanju Annemie Turtelboom za članicu Revizorskog suda (05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE)) - odbor CONT - Izvjestitelj: Indrek Tarand (A8-0027/2018)

- Izvješće o prijedlogu Komisije u vezi s imenovanjem člana Jedinstvenog sanacijskog odbora (N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE)) - odbor ECON - Izvjestitelj: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Švedska – EGF/2017/007 SE/Ericsson) (COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD)) - odbor BUDG - Izvjestitelj: Urmas Paet (A8-0032/2018)

- Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev Španjolske – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel) (COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD)) - odbor BUDG - Izvjestitelj: Esteban González Pons (A8-0033/2018)

- Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o ukidanju izvora prihoda za džihadiste: suzbijanje financiranja terorizma (2017/2203(INI)) – odbor AFET - Izvjestitelj: Javier Nart (A8-0035/2018)


16. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda za plenarnu sjednicu u veljači (II.) (PE 617.959/PDOJ).

Nakon savjetovanja s klubovima zastupnika predsjednik je predložio sljedeće izmjene (članak 149.a Poslovnika):

Srijeda

Izjava predsjednika o humanitarnom stanju u Siriji, posebno u Guti, nakon čega slijede govornici iz redova klubova zastupnika, dodana je kao prva točka dnevnog reda.

Nakon nje slijedi rasprava o neformalom sastanku Europskog vijeća 23. veljače 2018..

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o prioritetima EU-a za sjednice Vijeća UN-a za ljudska prava 2018. dodana je kao četvrta točka dnevnog reda.

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o perspektivama EU-a u vezi s prvim sastankom Zajedničkog vijeća EU-a i Kube (točka 29. konačnog prijedloga dnevnog reda) odgođena je.

Četvrtak

Zamijenjen je redoslijed prve dvije točke dnevnog reda: Loonesovo izvješće (točka 4. konačnog prijedloga dnevnog reda) bit će prva točka dnevnog reda, a Maurelovo izvješće druga (točka 14. konačnog prijedloga dnevnog reda).

Govor Nilsa Muižnieksa, povjerenika za ljudska prava Vijeća Europe, dodan je u 11:30h prije glasovanja.

Sljedeće su točke dodane na glasovanje:

- Izvješće Roberta Gualtierija o imenovanju člana Jedinstvenog sanacijskog odbora (A8-0030/2018)

- Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: odobrenje genetski modificiranog kukuruza 59122 (DAS-59122-7) (B8-0122/2018)

- Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: odobrenje genetski modificiranog kukuruza MON 87427 × MON 89034 × NK603 i genetski modificiranog kukuruza koji je kombinacija dviju od promjena MON 87427, MON 89034 i NK603 (B8-0124/2018).

Parlament je odobrio navedene izmjene.

Srijeda

Zahtjev Kluba zastupnika GUE/NGL-a o tome da se kao osmu točku, nakon izjave o radu i naslijeđu Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (točka 30. konačnog prijedloga dnevnog reda), uvrsti izjava Komisije o zabranjenim lobističkim aktivnostima bivšeg predsjednika Komisije Barrosa, primjerice susret s povjerenikom Katainenom.

Govorio je Dennis de Jong, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, kako bi obrazložio zahtjev.

Poimeničnim glasovanjem (241 za, 133 protiv, 8 suzdržanih) Parlament je usvojio zahtjev.

Govorio je Victor Boştinaru kako bi obznanio da je namjeravao glasovati za.

Četvrtak

Zahtjev Kluba zastupnika ENF-a o tome da se na dnevni red uvrsti zajednička rasprava o džihadistima, uključujući izvješće Javiera Narta (točka 16. konačnog prijedloga dnevnog reda) i izjave Vijeća i Komisije o ženama džihadista povratnika u Europu.

Govorila je Janice Atkinson, u ime Kluba zastupnika ENF-a, kako bi obrazložila zahtjev.

Parlament je odbio zahtjev.

Time je utvrđen plan rada.


17. Humanitarno stanje u Siriji, posebno u Guti (rasprava)

Izjava predsjednika Parlamenta: Humanitarno stanje u Siriji, posebno u Guti (2018/2602(RSP))

Predsjednik je dao izjavu.

Govorio je Christos Stylianides (povjerenik Komisije).

Govorili su: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra u ime Kluba zastupnika PPE-a, (predsjednik je također podsjetio na ulogu terorista Daiša u sukobu), Victor Boştinaru u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marietje Schaake u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Gabriele Zimmer u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Philippe Lamberts u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a i Nicolas Bay u ime Kluba zastupnika ENF-a.

Govorio je Christos Stylianides.

Rasprava je zaključena.


18. Neformalni sastanak Europskog vijeća 23. veljače 2018. (rasprava)

Izjava Vijeća: Neformalni sastanak Europskog vijeća 23. veljače 2018. (2018/2575(RSP))

Predsjednik je dao izjavu kako bi započeo raspravu.

Govorio je Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Manfred Weber u ime Kluba zastupnika PPE-a, Udo Bullmann u ime Kluba zastupnika S&D-a, Syed Kamall u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Neoklis Sylikiotis u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ska Keller u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Gerard Batten u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marcel de Graaff u ime Kluba zastupnika ENF-a i Krisztina Morvai, nezavisna zastupnica.

PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik

Govorili su: Elmar Brok, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Hans-Olaf Henkel, Maria João Rodrigues, Hans-Olaf Henkel, Harald Vilimsky, Danuta Maria Hübner, Isabelle Thomas, Monica Macovei, Janice Atkinson, Jan Olbrycht, Josef Weidenholzer, Jeppe Kofod, Pedro Silva Pereira, Daniele Viotti i Costas Mavrides.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Nikolaos Chountis i Georgios Epitideios.

Govorio je Frans Timmermans.

Rasprava je zaključena.


19. Odluka Komisije o aktiviranju članka 7. stavka 1. UEU-a u pogledu situacije u Poljskoj (rasprava)

Izjava Komisije: Odluka Komisije o aktiviranju članka 7. stavka 1. UEU-a u pogledu situacije u Poljskoj (2018/2541(RSP))

Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije) dao je izjavu.

Govorila je Roberta Metsola u ime Kluba zastupnika PPE-a.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorili su: Josef Weidenholzer u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ryszard Antoni Legutko u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sophia in 't Veld u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Barbara Spinelli u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ska Keller u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Nigel Farage u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Stanisław Żółtek u ime Kluba zastupnika ENF-a i Janusz Korwin-Mikke, nezavisni zastupnik.

Govorio je Frans Timmermans.

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Claude Moraes u ime odbora LIBE, o odluci Komisije o aktiviranju članka 7. stavka 1. UEU-a u pogledu situacije u Poljskoj (2018/2541(RSP)) (B8-0119/2018);

—   Ryszard Antoni Legutko u ime Kluba zastupnika ECR-a, o odluci Komisije o aktiviranju članka 7. stavka 1. UEU-a u pogledu situacije u Poljskoj (2018/2541(RSP)) (B8-0120/2018);

—   Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Janice Atkinson, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton i Harald Vilimsky, u ime Kluba zastupnika ENF-a, o odluci Komisije o aktiviranju članka 7. stavka 1. UEU-a u pogledu situacije u Poljskoj (2018/2541(RSP)) (B8-0121/2018).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.13 zapisnika od 1.3.2018..


20. Prioriteti EU-a za sjednice Vijeća UN-a za ljudska prava 2018. (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Prioriteti EU-a za sjednice Vijeća UN-a za ljudska prava 2018. (2018/2603(RSP))

Phil Hogan (povjerenik Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Andrzej Grzyb u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pier Antonio Panzeri u ime Kluba zastupnika S&D-a, Petras Auštrevičius u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Javier Couso Permuy u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Barbara Lochbihler u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Cristian Dan Preda, Liliana Rodrigues i Francis Zammit Dimech.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Notis Marias i Costas Mavrides.

Govorio je Phil Hogan.

Rasprava je zaključena.


21. Definicija, prezentiranje i označivanje jakih alkoholnih pića i zaštita njihovih oznaka zemljopisnog podrijetla ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o definiciji, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića, upotrebi naziva jakih alkoholnih pića u prezentiranju i označivanju drugih prehrambenih proizvoda te zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića [COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Pilar Ayuso predstavila je izvješće.

Govorio je Phil Hogan (povjerenik Komisije).

Govorili su: Nicola Danti (izvjestitelj za mišljenje odbora INTA), Sofia Ribeiro (izvjestiteljica za mišljenje odbora AGRI), Renate Sommer u ime Kluba zastupnika PPE-a, Susanne Melior u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ulrike Müller u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Lynn Boylan u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Marco Zullo u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Seán Kelly, Pavel Poc, Herbert Dorfmann, Carlos Zorrinho, Dubravka Šuica i Miroslav Mikolášik.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobila Michaela Šojdrová.

PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Clara Eugenia Aguilera García, Marc Tarabella, Notis Marias, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică i Georgios Epitideios.

Govorili su: Phil Hogan i Pilar Ayuso.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.7 zapisnika od 1.3.2018..


22. Stanje temeljnih prava u EU-u u 2016. (rasprava)

Izvješće o stanju temeljnih prava u Europskoj uniji u 2016. godini [2017/2125(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Frank Engel (A8-0025/2018)

Frank Engel predstavio je izvješće.

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Govorili su: Anna Záborská u ime Kluba zastupnika PPE-a, Cécile Kashetu Kyenge u ime Kluba zastupnika S&D-a, Branislav Škripek u ime Kluba zastupnika ECR-a, Cecilia Wikström u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Kostas Chrysogonos u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bodil Valero u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Bruno Gollnisch, nezavisni zastupnik, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Eleftherios Synadinos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Udo Voigt, Carlos Coelho i Juan Fernando López Aguilar.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Notis Marias, Ramon Tremosa i Balcells, Kateřina Konečná i Krisztina Morvai.

Govorili su: Věra Jourová i Frank Engel.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.14 zapisnika od 1.3.2018..


PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

23. Rad i naslijeđe Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Rad i naslijeđe Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (2018/2530(RSP))

Monika Panayotova (predsjedateljica Vijeća) i Phil Hogan (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Dubravka Šuica u ime Kluba zastupnika PPE-a, Victor Boştinaru u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ruža Tomašić u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ivan Jakovčić u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Helmut Scholz u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Sotirios Zarianopoulos, nezavisni zastupnik, Željana Zovko, Tonino Picula i Eugen Freund.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Marijana Petir, Notis Marias, Jozo Radoš, Ivica Tolić, Jasenko Selimovic i Ivana Maletić.

Govorili su: Phil Hogan i Monika Panayotova.

Rasprava je zaključena.


24. Zabranjene lobističke aktivnosti bivšeg predsjednika Komisije Barrosa, primjerice susret s povjerenikom Katainenom (rasprava)

Izjava Komisije: Zabranjene lobističke aktivnosti bivšeg predsjednika Komisije Barrosa, primjerice susret s povjerenikom Katainenom (2018/2605(RSP))

Jyrki Katainen (potpredsjednik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Paulo Rangel u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ana Gomes u ime Kluba zastupnika S&D-a, Marian Harkin u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Dennis de Jong u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Sven Giegold u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Gilles Lebreton u ime Kluba zastupnika ENF-a i Pervenche Berès.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Krisztina Morvai i Elly Schlein.

Govorio je Jyrki Katainen.

Rasprava je zaključena.

PREDSJEDA: Evelyne GEBHARDT
potpredsjednica


25. Brisanje nekoliko trećih zemalja s EU-ova popisa nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Brisanje nekoliko trećih zemalja s EU-ova popisa nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe (2017/2564(RSP))

Monika Panayotova (predsjedateljica Vijeća) i Phil Hogan (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Theodor Dumitru Stolojan u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pervenche Berès u ime Kluba zastupnika S&D-a, Petr Ježek u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Martin Schirdewan u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Sven Giegold u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, David Coburn u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Bernard Monot u ime Kluba zastupnika ENF-a, Othmar Karas, Peter Simon, Marco Valli, Jeppe Kofod, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Molly Scott Cato, Dariusz Rosati i Paul Tang, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Ernest Urtasun, Nicola Caputo i Molly Scott Cato.

Govorili su: Phil Hogan i Monika Panayotova.

Rasprava je zaključena.


26. Mogućnosti i izazovi za pčelarski sektor EU-a (rasprava)

Izvješće o mogućnostima i izazovima za pčelarski sektor EU-a [2017/2115(INI)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

Norbert Erdős predstavio je izvješće.

Govorio je Phil Hogan (povjerenik Komisije).

Govorili su: Mireille D'Ornano (izvjestiteljica za mišljenje odbora ENVI), Daniel Buda u ime Kluba zastupnika PPE-a, Momchil Nekov u ime Kluba zastupnika S&D-a, Arne Gericke u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ulrike Müller u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Maria Lidia Senra Rodríguez u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Molly Scott Cato u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Zullo u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marijana Petir, Jean-Paul Denanot, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Czesław Adam Siekierski, Pavel Poc i Daciana Octavia Sârbu.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Othmar Karas, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Krisztina Morvai.

Govorili su: Phil Hogan i Norbert Erdős.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.15 zapisnika od 1.3.2018..


27. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Konstantinos Papadakis, Demetris Papadakis, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ángela Vallina, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Sergio Gutiérrez Prieto, Matt Carthy, Andrea Bocskor, John Howarth, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Maria Gabriela Zoană, Marijana Petir, Răzvan Popa, László Tőkés, Ivan Štefanec i Stanislav Polčák.


28. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 617.959/OJJE).


29. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:12 h.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Glavni tajnik

Predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Briano, Brok, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Charanzová, Chauprade, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Clune, Coburn, Coelho, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Maštálka, Matias, Mato, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Albiol Guzmán, Cavada, Childers, Chinnici, Crowley, Händel, Jamet, Le Pen, Nilsson, Ponga, Punset, Žitňanská

Posljednje ažuriranje: 24. svibnja 2018.Pravna napomena