Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2203(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0035/2018

Ingivna texter :

A8-0035/2018

Debatter :

PV 01/03/2018 - 4
CRE 01/03/2018 - 4

Omröstningar :

PV 01/03/2018 - 8.17

Antagna texter :

P8_TA(2018)0059

Protokoll
Torsdagen den 1 mars 2018 - BrysselSlutlig utgåva

4. Att strypa jihadisternas inkomstkällor - åtgärder mot finansiering av terrorism (debatt)
CRE

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om att strypa jihadisternas inkomstkällor – åtgärder mot finansiering av terrorism [2017/2203(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Javier Nart (A8-0035/2018)

Javier Nart redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Julian King (ledamot av kommissionen).

Talare: Lars Adaktusson för PPE-gruppen, Clare Moody för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, Sofia Sakorafa för GUE/NGL-gruppen, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Dominique Martin för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, André Elissen, Jeppe Kofod och Angel Dzhambazki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Lampros Fountoulis, Arndt Kohn och Ruža Tomašić, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini.

Talare: Julian King och Javier Nart.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.17 i protokollet av den 1.3.2018.

Senaste uppdatering: 25 april 2018Rättsligt meddelande