Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 1 март 2018 г. - БрюкселОкончателна версия

8.1. Избор на заместник-председател на Европейския парламент (на мястото на Ришард Чарнецки)
CRE

Председателят съобщи, че е получил кандидатурите на Indrek Tarand и Zdzisław Krasnodębski (2018/2578(RSO))

Кандидатите оповестиха, че потвърждават кандидатурите си.

Председателят реши да се пристъпи към тайно електронно гласуване.

Пристъпи се към гласуване.

Председателят прочете резултата от гласуването:

Брой гласуващи:   631

Подадени гласове:    469

Нередовни гласове:   162

Абсолютно мнозинство:   235

Получиха:

Indrek Tarand:   193

Zdzisław Krasnodębski:    276

(Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 1.3.2018 г.))

Председателят обяви Zdzisław Krasnodębski за заместник-председател на Европейския парламент и го поздрави за избирането му.

В съответствие с член 20, параграф 1 от Правилника за дейността той заема мястото на своя предшественик Ryszard Czarnecki по реда на старшинството.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Последно осъвременяване: 25 април 2018 г.Правна информация