Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 1. marts 2018 - BruxellesEndelig udgave

8.1. Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet (i stedet for Ryszard Czarnecki)
CRE

Formanden meddelte, at han havde modtaget indstilling af hhv. Indrek Tarand og Zdzisław Krasnodębski som kandidat til hvervet (2018/2578(RSO))

Kandidaterne havde hver især meddelt, at de gav deres samtykke til deres respektive kandidatur.

Formanden besluttede at gå over til afstemningen, der foregik elektronisk som hemmelig afstemning.

Afstemningen fandt sted.

Formanden meddelte resultatet af afstemningen:

Antal deltagere i afstemningen:   631

Afgivne stemmer:   469

Blanke stemmer:   162

Absolut flertal:   235

Stemmer for:

Indrek Tarand:   193

Zdzisław Krasnodębski:    276

(Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1 i protokollen af 1.3.2018).)

Formanden erklærede, at Zdzisław Krasnodębski var valgt til næstformand i Europa-Parlamentet, og lykønskede ham med valget.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 20, stk. 1, indtog han dermed den afgående næstformand, Ryszard Czarneckis, plads i næstformændenes rækkefølge.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Seneste opdatering: 25. april 2018Juridisk meddelelse