Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 1. märts 2018 - BrüsselLõplik väljaanne

8.1. Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine (Ryszard Czarnecki asemele)
CRE

Parlamendi president teatas, et kandidaatideks on esitatud Indrek Tarand ja Zdzisław Krasnodębski (2018/2578(RSO))

Kandidaadid andsid teada, et nad on nõus kandideerima.

President otsustas korraldada salajase elektroonilise hääletuse.

Hääletus algas.

President luges ette hääletuse tulemused:

Hääletanute arv:   631

Antud häälte arv:   469

Tühjad hääletussedelid:   162

Absoluutne häälteenamus:   235

Saadud hääled:

Indrek Tarand:   193

Zdzisław Krasnodębski:    276

(Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (1.3.2018 protokolli 1. lisa).)

Parlamendi president kuulutas Zdzisław Krasnodębski valituks Euroopa Parlamendi asepresidendiks ja õnnitles teda valituks osutumise puhul.

Kooskõlas kodukorra artikli 20 lõikega 1 asub Zdzisław Krasnodębski asepresidentide järjestuses oma eelkäija Ryszard Czarnecki kohale.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Viimane päevakajastamine: 25. aprill 2018Õigusalane teave