Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. kovo 1 d. - BriuselisGalutinė teksto versija

8.1. Europos Parlamento pirmininko pavaduotojo rinkimai (vietoj Ryszard Czarnecki)
CRE

Pirmininkas pranešė, kad gavo Indrek Tarand ir Zdzisław Krasnodębski kandidatūras (2018/2578(RSO))

Kandidatai pranešė, kad sutinka, jog jų kandidatūros būtų iškeltos.

Pirmininkas nusprendė pradėti balsavimą slaptu balsavimu elektroniniu būdu.

Vyko balsavimas.

Pirmininkas perskaitė balsavimo rezultatus:

Balsavusiųjų skaičius:   631

Atiduoti balsai:   469

Tušti balsai:      162

Absoliučioji dauguma:   235

Kandidatai surinko:

Indrek Tarand:   193

Zdzisław Krasnodębski:    276

(Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2018 03 01 protokolo 1 priedas).)

Pirmininkas paskelbė Zdzisław Krasnodębski Europos Parlamento Pirmininko pavaduotoju ir jį pasveikino.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 20 straipsnio 1 dalį jis užėmė, dans l'ordre de préséance, prieš tai buvusio Pirmininko pavadavuotojo Ryszard Czarnecki vietą.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 25 d.Teisinis pranešimas