Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 1 mars 2018 - BrysselSlutlig utgåva

8.1. Val av en vice talman för Europaparlamentet (för att ersätta Ryszard Czarnecki)
CRE

Talmannen tillkännagav att Indrek Tarand och Zdzisław Krasnodębski nominerats (2018/2578(RSO))

Kandidaterna hade meddelat att de accepterade sina respektive nomineringar.

Talmannen beslutade att hålla sluten elektronisk omröstning.

Omröstningen förrättades.

Talmannen meddelade omröstningsresultatet:

Deltagare i omröstningen:   631

Avgivna röster:   469

Blanka röster:   162

Absolut majoritet:   235

Röster för:

Indrek Tarand:   193

Zdzisław Krasnodębski:    276

(Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 1.3.2018).)

Talmannen förklarade att Zdzisław Krasnodębski valts till vice talman av Europaparlamentet och framförde sina gratulationer.

I enlighet med artikel 20.1 i arbetsordningen skulle han ta avgående vice talman Ryszard Czarneckis plats enligt rangordningen.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Senaste uppdatering: 25 april 2018Rättsligt meddelande