Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2574(RSO)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0125/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0125/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 01/03/2018 - 8.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0048

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

8.6. Σύσταση ειδικής επιτροπής για τα χρηματοοικονομικά εγκλήματα, τη φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή και καθορισμός των αρμοδιοτήτων, της αριθμητικής σύνθεσης και της διάρκειας θητείας της (ψηφοφορία)

Πρόταση απόφασης, την οποία κατέθεσε, σύμφωνα με το άρθρο 197 του Κανονισμού, η Διάσκεψη των Προέδρων, για τη σύσταση, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, την αριθμητική σύνθεση και τη διάρκεια της θητείας της ειδικής επιτροπής σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (2018/2574(RSO)) (B8-0125/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2018)0048)

Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου