Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2568(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0122/2018

Ingivna texter :

B8-0122/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 01/03/2018 - 8.9

Antagna texter :

P8_TA(2018)0051

Protokoll
Torsdagen den 1 mars 2018 - BrysselSlutlig utgåva

8.9. Invändning enligt artikel 106: Genetiskt modifierad majs 59122 (DAS-59122-7) (omröstning)

Resolutionsförslag, i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, från ENVI-utskottet, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 59122 (DAS-59122-7), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (2018/2568(RSP)) (B8-0122/2018)
Ansvariga ledamöter: Bart Staes, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Guillaume Balas, Valentinas Mazuronis och Sirpa Pietikäinen

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2018)0051)

Senaste uppdatering: 25 april 2018Rättsligt meddelande