Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2014(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0033/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0033/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 01/03/2018 - 8.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0053

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018 - Βρυξέλλες

8.11. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Ισπανία – EGF/2017/006/Galicia apparel) [COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Esteban González Pons (A8-0033/2018)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων για την έγκριση της πρότασης ψηφίσματος)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2018)0053)

Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου