Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2014(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0033/2018

Ingivna texter :

A8-0033/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 01/03/2018 - 8.11

Antagna texter :

P8_TA(2018)0053

Protokoll
Torsdagen den 1 mars 2018 - Bryssel

8.11. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Spanien – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel) [COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Esteban González Pons (A8-0033/2018)

(Majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades för antagande av resolutionsförslaget)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2018)0053)

Senaste uppdatering: 25 april 2018Rättsligt meddelande