Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 1 maart 2018 - BrusselDefinitieve uitgave

10. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Pilar Ayuso - A8-0021/2018
Momchil Nekov, Notis Marias, Daniel Hannan, Stanislav Polčák, Seán Kelly en Clara Eugenia Aguilera García

Verslag Emmanuel Maurel - A8-0016/2018
Monica Macovei, Paloma López Bermejo, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan en Stanislav Polčák

Ontwerpresolutie over het besluit van de Commissie om de procedure van artikel 7, lid 1, VEU in te leiden ten aanzien van de situatie in Polen (2018/2541(RSP)) (B8-0119/2018)
Urszula Krupa, Krisztina Morvai, Jadwiga Wiśniewska, Marek Jurek, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák en Janusz Korwin-Mikke

Verslag Frank Engel - A8-0025/2018
Rory Palmer, Monica Macovei, Krisztina Morvai, Miroslav Mikolášik, Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Jadwiga Wiśniewska, Bruno Gollnisch, Andrejs Mamikins en Seán Kelly

Verslag Norbert Erdős - A8-0014/2018
Alex Mayer, Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Seán Kelly en Csaba Sógor.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Monica Macovei over het besluit van de Voorzitter om de stemverklaringen te onderbreken na het verslag Norbert Erdős (A8-0014/2018) (de Voorzitter geeft aan dat ze de leden er tweemaal op heeft gewezen dat de zitting om 13.30 uur zou worden onderbroken en dat de verklaringen over de verslagen Sander Loones (A8-0019/2018), Javier Nart (A8-0035/2018) en Izaskun Bilbao Barandica en Ángela Vallina (A8-0022/2018) schriftelijk kunnen worden ingediend).

Laatst bijgewerkt op: 25 april 2018Juridische mededeling