Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 1 marca 2018 r. - BrukselaWersja ostateczna

10. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Pilar Ayuso - A8-0021/2018
Momchil Nekov, Notis Marias, Daniel Hannan, Stanislav Polčák, Seán Kelly i Clara Eugenia Aguilera García

Sprawozdanie Emmanuel Maurel - A8-0016/2018
Monica Macovei, Paloma López Bermejo, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan i Stanislav Polčák

Projekt rezolucji w sprawie decyzji Komisji o zastosowaniu art. 7 ust. 1 TUE w związku z sytuacją w Polsce (2018/2541(RSP)) (B8-0119/2018)
Urszula Krupa, Krisztina Morvai, Jadwiga Wiśniewska, Marek Jurek, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák i Janusz Korwin-Mikke

Sprawozdanie Frank Engel - A8-0025/2018
Rory Palmer, Monica Macovei, Krisztina Morvai, Miroslav Mikolášik, Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Jadwiga Wiśniewska, Bruno Gollnisch, Andrejs Mamikins i Seán Kelly

Sprawozdanie Norbert Erdős - A8-0014/2018
Alex Mayer, Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Seán Kelly i Csaba Sógor.

°
° ° °

Głos zabrała Monica Macovei w sprawie decyzji Przewodniczącej o przerwaniu wyjaśnień dotyczących głosowania po sprawozdaniu Norberta Erdősa (A8-0014/2018) (Przewodnicząca zaznaczyła, iż dwukrotnie infomowała o tym, że sesja zostanie przerwana o godz. 13.30 i że wyjaśnienia dotyczące głosowania nad sprawozdaniami Sandera Loonesa (A8-0019/2018), Javiera Narta (A8-0035/2018) oraz Izaskun Bilbao Barandiki i Ángeli Valliny (A8-0022/2018) mogą zostać przedstawione na piśmie).

Ostatnia aktualizacja: 25 kwietnia 2018Informacja prawna