Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 1 март 2018 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Банков съюз - Годишен доклад за 2017 г. (разискване)
 3.Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (разискване)
 4.Прекъсване на източниците на доходи за джихадистите - борба с финансирането на тероризма (разискване)
 5.Приоритетите на ЕС за 62-рата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (разискване)
 6.Възобновяване на заседанието
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Време за гласуване
  8.1.Избор на заместник-председател на Европейския парламент (на мястото на Ришард Чарнецки)
  8.2.Разпространение на застрахователни продукти: дата на прилагане на мерките по транспониране от страна на държавите членки ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.3.Двустранно споразумение между ЕС и САЩ относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.4.Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Анеми Туртелбом (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.5.Назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.6.Създаване на специална комисия относно финансовите престъпления, отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци (TAX 3) (гласуване)
  8.7.Определяне, представяне и етикетиране на спиртни напитки и защита на техните географски указания ***I (гласуване)
  8.8.Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане * (гласуване)
  8.9.Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: генетично модифицирана царевица 59122 (DAS-59122-7) (гласуване)
  8.10.Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × NK603 и генетично модифицирана царевица, при която се комбинират две от трансформациите MON 87427, MON 89034 и NK603 (гласуване)
  8.11.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – заявление EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (гласуване)
  8.12.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2017/007 SE/Ericsson (гласуване)
  8.13.Решение на Комисията за започване на процедура по член 7, параграф 1 от ДЕС във връзка с положението в Полша (гласуване)
  8.14.Положението с основните права в ЕС през 2016 г. (гласуване)
  8.15.Перспективи и предизвикателства пред пчеларския сектор в ЕС (гласуване)
  8.16.Банков съюз - Годишен доклад за 2017 г. (гласуване)
  8.17.Прекъсване на източниците на доходи за джихадистите - борба с финансирането на тероризма (гласуване)
  8.18.Приоритетите на ЕС за 62-рата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (гласуване)
 9.Състав на комисиите и делегациите
 10.Обяснениe на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Внесени документи
 13.Трансфери на бюджетни кредити
 14.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 15.График на следващите заседания
 16.Закриване на заседанието
 17.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
 Приложение 1 - Избор на заместник-председател на Европейския парламент (на мястото на Ришард Чарнецки)
 Приложение 2 - Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Анеми Туртелбом
 Приложение 3 - Назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране
Протокол (191 kb)
25/04/2018 16:42
  Списък на присъствалите (59 kb)
20/02/2019 08:58
  Приложение 1 (7 kb)
25/04/2018 16:42
  Приложение 2 (7 kb)
25/04/2018 16:42
  Приложение 3 (7 kb)
25/04/2018 16:42
 
Протокол (82 kb)
25/04/2018 16:42
  Списък на присъствалите (11 kb)
20/02/2019 08:58
  Резултати от различните гласувания (47 kb)
31/12/2018 12:26
  Поименни гласувания (220 kb)
20/12/2018 20:26
 
Протокол (306 kb)
25/04/2018 16:42
  Списък на присъствалите (70 kb)
20/02/2019 08:58
  Резултати от различните гласувания (721 kb)
31/12/2018 12:26
  Поименни гласувания (3884 kb)
20/12/2018 20:26
Последно осъвременяване: 25 април 2018 г.Правна информация