Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Čtvrtek, 1. března 2018 - Brusel
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2017 (rozprava)
 3.Povinná automatická výměna informací v oblasti daní (rozprava)
 4.Odstřižení zdrojů příjmů pro džihádisty – cílená opatření proti financování terorismu (rozprava)
 5.Priority EU pro 62. zasedání Komise OSN pro postavení žen (rozprava)
 6.Pokračování denního zasedání
 7.Pokračování denního zasedání
 8.Hlasování
  8.1.Volba místopředsedy Evropského parlamentu (nahrazení Ryszarda Czarneckého)
  8.2.Distributoři pojištění: lhůta uplatňování prováděcích opatření členských států ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.3.Dvoustranná dohoda mezi EU a USA o obezřetnostních opatřeních týkajících se pojišťoven a zajišťoven *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.4.Jmenování člena Účetního dvora – Annemie Turtelboom (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.5.Jmenování člena Jednotného výboru pro řešení krizí (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.6.Zřízení zvláštního výboru pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (TAXE 3) (hlasování)
  8.7.Definice, obchodní úprava a označování lihovin a ochrana zeměpisných označení lihovin ***I (hlasování)
  8.8.Povinná automatická výměna informací v oblasti daní * (hlasování)
  8.9.Geneticky modifikovaná kukuřice DAS-59122-7 (hlasování)
  8.10.Geneticky modifikovaná kukuřice MON 87427 × MON 89034 × NK603 (hlasování)
  8.11.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (hlasování)
  8.12.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/007 SE/Ericsson (hlasování)
  8.13.Rozhodnutí Komise aktivovat čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU v souvislosti se situací v Polsku (hlasování)
  8.14.Situace v oblasti základních práv v Evropské unii v roce 2016 (hlasování)
  8.15.Vyhlídky a výzvy pro odvětví včelařství EU (hlasování)
  8.16.Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2017 (hlasování)
  8.17.Odstřižení zdrojů příjmů pro džihádisty – cílená opatření proti financování terorismu (hlasování)
  8.18.Priority EU pro 62. zasedání Komise OSN pro postavení žen (hlasování)
 9.Členství ve výborech a v delegacích
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Předložení dokumentů
 13.Převody prostředků
 14.Předání textů přijatých na tomto denním zasedání
 15.Termín příštího dílčího zasedání
 16.Ukončení denního zasedání
 17.Přerušení zasedání
 Prezenční listina
 Příloha 1 – Volba místopředsedy Evropského parlamentu (nahrazení Ryszarda Czarneckého)
 Příloha 2 – Jmenování člena Účetního dvora – Annemie Turtelboom
 Příloha 3 – Jmenování člena Jednotného výboru pro řešení krizí
Zápis (171 kb)
25/04/2018 16:42
  Prezenční listina (59 kb)
20/02/2019 08:58
  Příloha 1 (7 kb)
25/04/2018 16:42
  Příloha 2 (7 kb)
25/04/2018 16:42
  Příloha 3 (7 kb)
25/04/2018 16:42
 
Zápis (79 kb)
25/04/2018 16:42
  Prezenční listina (11 kb)
20/02/2019 08:58
  Výsledky hlasování (44 kb)
31/12/2018 12:26
  Jmenovitá hlasování (220 kb)
20/12/2018 20:26
 
Zápis (277 kb)
25/04/2018 16:42
  Prezenční listina (63 kb)
20/02/2019 08:58
  Výsledky hlasování (702 kb)
31/12/2018 12:26
  Jmenovitá hlasování (3928 kb)
20/12/2018 20:26
Poslední aktualizace: 25. dubna 2018Právní upozornění